Nová legislativa přinesla obcím v roce 1991 povinnost postarat se o své odpady. Za tímto účelem se sdružilo 27 obcí do Svazku obcí regionu Třeboňsko (SORT), který od té doby zajišťuje skládku komunálního odpadu ve Stráži nad Nežárkou. Jak uvedl jeho předseda Filip Mencl, připravuje stát další novelu zákona o odpadech, která trápí obce už teď. „Ještě před rokem nás nejrůznější specialisté strašili, že se skládkování v roce 2024 ukončí. Teď už víme, že se o dalších 10 let prodlouží, akorát dojde k jeho zdražení v přepočtu na tunu,“ nastínil situaci. Řada obcí se proto snaží odpadovou krizi řešit s předstihem.

„Státní politika směřuje k systému zaplať, kolik vyhodíš,“ podotkla starostka Staňkova Jana Srnec Karlovská. Podle jejích dalších slov platí nyní obyvatelé obce s trvalým pobytem roční paušál za svoz odpadu a k dispozici jsou jim obecní popelnice. „Podnikatelé, kteří tak dosud neučinili, si musí sami zajistit smlouvy a svozy přímo se svozovým firmami a pořídit si vlastní popelnice,“ zmínila Jana Srnec Karlovská.

CITÁT: „Třídění je sice dobrá věc, ale i vytříděný materiál je stále odpad. Plasty už neberou ani v Číně. Řešením je odpad nevyrábět a když, tak v nejmenší možné míře.“ Filip Mencl, předseda SORT

Staňkovská starostka Jana Srnec Karlovská sdělila, je záměrem státu snížit podíl skládkovaného odpadu ze současných 45 procent na pouhých deset. „Předcházejme vzniku odpadu a ten, který jsme již vyrobili, vhazujme tam, kam patří,“ nabádá.

Podle údajů z odboru životního prostředí na městském úřadu v Dačicích se jim celkové množství odpadů za loňský rok opět zvýšilo na téměř tři tisíce tun. „Přestože jsme vloni vytřídili o 18 tun papíru, 9 tun plastů a 126 tun bioodpadu více než v roce předchozím, zůstává celkový podíl netříděného odpadu prakticky stejný,“ konstatoval starosta Dačic Karel Macků.

„Jak v praxi vidíme, skutečný smysl není v tom více a více třídit. Tím odpad nezmizí. Smyslem musí být naopak méně a méně odpadu produkovat,“ potvrdil neradostnou statistiku předseda SORT Filip Mencl. Podle jeho názoru selhává v řešení problematiky odpadu stát, který by měl stanovit jasný rámec. „Ke klíčovým opatřením však chybí na ministerstvu odvaha. Všichni přece chceme, aby se snížila produkce plastů a nevyráběly se věci jednorázové spotřeby,“ uzavřel.