Kontroly u kontejnerů budou častější

Strážníci by se totiž podle závěrů radních měli nyní více zaměřit na kontrolu pořádku na veřejných prostranstvích. „Naříkáme na nepořádek, ale děláme si jej sami. Lidé jsou neukáznění a dávají objemné věci vedle kontejnerů. Přitom byla prodloužena a upravena provozní doba sběrného dvora,“ odůvodnil stanovisko rady místostarosta Alfred Němec s tím, že problém se týká výhradně městských sídlišť, kde hraje velkou roli anonymita.
Podle jeho slov by si i člověk, který nemá vlastní odvoz, měl dopravu do sběrného dvora sjednat, protože jinak jde odvezení odložených věcí na vrub všech, tedy z městské pokladny.

Nepořádníci, kteří nechají u kontejnerů na odpad ležet hromady věcí, které tam nepatří, mohou podle vrchního strážníka Luboše Müllera počítat s tím, že ve správním řízení jim hrozí pokuta až 30 000 korun.
„Nejdříve chceme zmapovat problematická místa a poté zvolit strategii. Samozřejmě nebudou chybět časté kontroly a také začneme podobné věci došetřovat, hledat svědky a podobně, abychom se dostali k pachatelům,“ sdělil Müller.

Někteří občané ovšem poukazují i na to, že kontejnery bývají často přeplněné, a to platí i o nádobách na tříděný odpad. Pak stačí, aby jeden člověk zde nechal tašku plnou pet lahví a za chvilku okolo vyroste hromada všeho možného. A výjezdy na úklid jsou nákladné.
Podle Jaromíra Bílého z Jindřichova Hradce je úkolem městské policie hlídat veřejný pořádek ve městě. „A tak by se měli více zajímat i o odpadky u popelnic a případně rozdávat pokuty za znečišťování. Věci, které napomáhají správnému fungování města, by měly být jejich prioritou. Naopak třeba měření rychlosti by zase městští strážníci měli přenechat policii státní,“ míní Bílý.

Lenka Novotná, Jana Hýbková