Stávající místo má však značně omezenou kapacitu především pro velkoobjemové kontejnery. Město proto již loni začalo s přípravami na výstavbu nového sběrného dvora. Ten by měl vyrůst v lokalitě U Cihelny.
„Projekt byl v rámci páté výzvy Operačního programu životního prostředí úspěšný a je na zastupitelstvu, aby souhlasilo s jeho realizací a schválilo financování," uvedl místostarosta Bohumil Komínek. V letošním roce má město vyčleněno na počáteční práce jeden milion korun. Hlavní část financování by pak měla být zahrnuta v rozpočtu pro příští rok. „Důležité je, aby ty hlavní záležitosti byly zafinancovány v roce 2017. Věřím, to bude v zastupitelstvu podpořeno," říká místostarosta.
Předpokládaná cena celé zakázky je podle jeho slov kolem 21 milionů bez DPH, přičemž práce by měly být zahájeny již letos v září a hotovo by mělo být o rok později. Na projekt je možné získat dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí. „Z tohoto hlediska bychom z celkových způsobilých výdajů mohli obdržet 85 procent. Samozřejmě, nemůžeme to dnes vyčíslit, protože se zakázka bude soutěžit. Věřím ale, že právě v rámci této dotace to bude ta značná část. Něco podobného jako v případě rozhledny, kdy dotace pro nás byla velmi významná," uzavřel Bohumil Komínek.
Jak doplnila tisková mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Průšová, součástí zakázky je vybudování zpevněných ploch pro ukládání kontejnerů, komunikací pro vozidla a pro pěší, dále pak je součástí dodávka dvou automatických závor a mostní automobilové váhy, částečná oprava stávajícího oplocení a vybudování nového.
Na pozemku o rozloze 4212 metrů čtverečních, což je zhruba dvojnásobná plocha oproti areálu v Jarošovské ulici, o němž se pro tyto účely také uvažovalo, vyroste dále ocelový přístřešek pro kontejnery se sedlovou střechou, je nutné i vybudování splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, elektropřípojky, veřejného osvětlení a kamerového systému. „Bude provedena také rekonstrukce stávajícího objektu, a to vestavba administrativní části, sociálního zařízení, technické místnosti a skladu," upozornila.

Petra Lejtnarová