Kalendářní rok s letopočtem 2018 je již minulostí. Dovolte mi tedy krátce zavzpomínat, co se v tomto roce ve Středním odborném učilišti zemědělském a služeb Dačice událo. Uvedu několik, z mého pohledu důležitých, zajímavých, popřípadě potěšujících čísel nebo událostí.

Hlavním úkolem každé školy je samozřejmě vzdělávání, resp. výchova a vzdělávání. Jak tedy dopadly červnové závěrečné zkoušky žáků našich učebních oborů z pohledu čísel? Z celkového počtu 76 žáků, konajících závěrečnou zkoušku, jich 19 prospělo s vyznamenáním, což je rovných 25 % a je to skutečně výborný výsledek. 5 žáků u jedné ze tří částí závěrečné zkoušky neprospělo, to nás již tolik netěší, ale využili opravného termínu, na který se již připravili lépe.

Většina našich žáků však neodchází po ukončení studia „pouze“ s výučním listem, ale s dalšími průkazy a osvědčeními, které jim zajišťují výbornou pozici na trhu práce. U řidičských zkoušek uspělo více než 60 žáků a získali tedy řidičský průkaz, opravňující k řízení traktoru nebo osobního či nákladního automobilu, popřípadě kombinaci těchto oprávnění.

Další důležitou součástí přípravy na budoucí profesní dráhu je získání svářečského průkazu pro jednotlivé metody svařování. Nových svářečů za uplynulý rok je více než 70 a z toho mají radost také zaměstnavatelé, protože o dobré svářeče je opravdu velký zájem.
Dalšími kvalifikačními kurzy, se zaměřením na obsluhu moderní zemědělské techniky, stavbu lešení nebo kurzem barmanským či baristickým, prošlo úspěšně více než 50 žáků.

Naši nejlepší žáci nám opět dělali radost výbornými výsledky v soutěžích v odborných dovednostech, ale také ve sportovních klání. V oblasti sportu se velice dařilo družstvu v odbíjené, kdy skončili dvakrát druzí. Famózní první a druhé místo získali ve Velkém Meziříčí žákyně a žáci oboru kuchař-číšník při Gastro-štafetě, kdy nedali šanci konkurenčním družstvům z hotelových škol ČR. Výborné celkové třetí místo obsadili při kuchařské soutěži v Českých Budějovicích, kde ve dvou dílčích soutěžích byli dokonce první a druzí. V soutěžní jízdě s traktorem a vlekem vybojoval náš žák, oboru zemědělec-farmář, účast v celostátním finále.

Velkým úspěchem bylo také čtvrté místo (o jediný bod) v prestižní mezinárodní soutěži ve svařování „O zlatý pohár Linde“. Z Prahy z technické soutěže „Vyrob Stirlingův motor“ naši žáci dovezli dvě první a jedno třetí místo. O tom, že žáci našich učebních oborů se opravdu neztratí v konkurenci žáků středních odborných škol a vlastně i gymnázií, svědčí účast dvou našich žáků na mezinárodní přehlídce žákovských projektů z oblasti úspor energie a ochrany životního prostředí Enersol, která se konala v rakouském Hollabrunnu a náročná kvalifikace vedla přes regionální a národní kolo. Tato přehlídka již byla nesoutěžní, ale porota zde označila prezentaci našich žáků v angličtině, jako jednu z nejlepších. Neříkám, že máme samé šikovné žáky, ale těm, kteří mají zájem a chtějí se něčemu naučit, máme co nabídnout.

Chtěl jsem ještě psát o tom, co jsme do školy pořídili za nové vybavení, ale koukám, že těch řádků je již poměrně dost. Možná jenom přibližné číslo – v roce 2018 šlo do nového vybavení pro odborný výcvik, odborné učebny a laboratoře téměř 8 miliónů korun.
Naše škola by nebyla tou, co je a naši žáci by nedosahovali takových výborných výsledků, pokud bychom se nemohli spolehnout na podporu mnoha našich partnerů z řad velkých i malých podniků a firem, na podporu a pochopení vedení města Dačice i dalších samospráv, na partnerství s Jihočeskou hospodářskou komorou a …. nerad bych na někoho zapomněl.

Velice si vážíme a děkujeme za veškerou podporu v roce 2018 a věřím, že budeme i v roce 2019 úspěšně spolupracovat.

Tento pátek 11. ledna 2019 pořádáme den otevřených dveří, při kterém vám rádi ukážeme prostory a vybavení pro teoretické i praktické vyučování a domova mládeže. Poskytneme vám veškeré informace týkající se našich oborů vzdělávání: automechanik, opravář zemědělských strojů, zemědělec-farmář, zedník, opravářské práce, kuchař, kuchař-číšník a cukrářská výroba. Budete mít také možnost ochutnat flambované palačinky i výborný punč.

Jiří Doležal,
zástupce ředitele pro praktické vyučování