Úřad budovu a pozemky o výměře 974 metrů čtverečních původně převzal od Státního oblastního archivu v Třeboni. Pro něj se totiž nemovitosti staly nepotřebnými.

ÚZSVM uvedl, že prostřednictvím regionální dislokační komise i adresnými dopisy cíleně oslovil zástupce soudů v celém Jihočeském kraji s nabídkou převzetí tohoto státního majetku.

Zájem projevil Okresní soud v Jindřichově Hradci.

„Soud k uskladnění spisových materiálů využíval prostory v komerčních objektech, za což ročně platil cca 228 000 korun,“ uvedl ÚZSVM.

Úřad dále doplnil, že předáním budovy tedy dochází k úspoře zmíněných státních prostředků a k efektivnímu a hospodárnému rozmístění státního majetku na organizační složku státu.