Jedná se o účelovou komunikaci, která ani není uvedena v mapách, protože tam v minulosti nebyla.

„Cestu tam ještě za totality udělaly státní statky. Noví majitelé pak koupili zmíněný pozemek od pozemkového fondu. Lidé, co tam mají chalupy, chtějí, abychom jim nechali cestu opravit, ale to v současné době nemůžeme, protože město není jejím vlastníkem,“ vysvětlil starosta Vladimír Bláha.

Aby mohli cestu opravit, budou jednat s její majitelkou o možnosti převodu do vlastnictví města.