„U kaple byla provedena celková rekonstrukce, již dříve byla opravena střecha a nátěr věže. Nyní došlo i na fasádu a odkanalizování prostoru kolem kaple,“ informoval starosta Střížovic Zdeněk Kantor.

Realizace oprav se uskutečnila díky krajskému grantu z programu obnovy venkova. Celková částka byla vyčíslena na 350 tisíc korun, z toho byl 70 tisíc zmíněný grant.

Renata Pávková