Změnu termínu zavinil nedostatek peněz. „Finanční prostředky na všech stavbách byly letos krácené. Proto firma práce pozastavila a vyčkávala, zda budeme mít na zaplacení. Hledali jsme společné řešení, aby se mohlo s pracemi pokračovat,“ uvedl manager projektu z ředitelství silnic a dálnic Jaroslav Krasl. Stavba byla totiž započata 15. srpna loňského roku.

V současné době mají podle Krasla potřebné finance přislíbené, proto firma most dokončí ještě ve lhůtě podle sjednané smlouvy, a to do 15. listopadu. Finance jí pak budou doplaceny dodatečně. Náklady se totiž předpokládají kolem 60 milionů korun.