Během krátké doby jde už o druhé omezení při vjezdu do centra. Loni na podzim se veškeré dopravě i chodcům uzavřela Novohradská brána. Město nechalo opravit silnici, která pod obloukem prochází, včetně inženýrských sítí a zároveň i fasádu samotné brány.

V pondělí 4. března začne revitalizace prostoru před Budějovickou bránou včetně výměny vodovodního řadu v bráně samotné.

Lázně Aurora.
Nabídka třeboňských lázní se rozšíří o pracoviště lymfologie v Auroře

„V rámci stavebních prací bude z kamenných kostek předlážděna asfaltová vozovka od brány po přechod pro chodce v prostoru křižovatky ulic Sokolská a Jiráskova. Oddělení chodníků od silnice bude nahrazeno novým kovaným zábradlím. Místo stávajícího trubkového zábradlí na kamenné zídce bude instalováno po celé délce zídky nové kovářsky vyrobené zábradlí včetně sloupků v motivu podobném oplocení zámeckého parku,“ uvádí k naplánované akci město s tím, že po dobu stavebních prací řidiči Budějovickou bránou neprojedou. Zároveň s ní se uzavře také prostor křižovatky přilehlých ulic Jiráskova a Sokolská. Doprava se pod Budějovickou bránu znovu vrátí na začátku května.

Zdroj: Jana Urbanová

Během stavebních prací bude možný průchod stavbou chodníkem a průchodem bránou podél zámecké zahrady a zámku za dodržení bezpečnostních opatření. Práce na revitalizaci lokality zahrnují i zkrášlení prostoru před objektem veřejných toalet. Nově tu bude vysazeno šest listnatých stromů včetně keřů a trvalek. Práce bude provádět pražská firma HUKO s.r.o. a městskou kasu vyjdou na 6 milionů korun včetně DPH.