Občany například znepokojuje příliš příkrý sklon chodníku do silnice v Revoluční ulici. „Po chodníku rozhodně nelze jet s vozíkem pro invalidy, neboť zde hrozí převrácení vozíku,“ uvedla Vladislava Bednářová, která se rozhodla s nedostatky v projektu něco udělat.

Jak dále upozornila, problémy zde budou mít také maminky s kočárky či chodci, až začnou první mrazíky a bude kluzko. Ani obrubníky příliš ke spokojenosti vozíčkářů nepřispějí. „Při přechodu ulice Palackého je obrubník na jedné straně snížen a na druhé straně není,“ pokračovala v charakterizování „perliček“ rekonstrukce Bednářová.

Na některé tyto postřehy reagoval místostarosta města Miroslav Kotrč. „Projekt byl naplánovaný a s dostatečným předstihem se s ním mohla seznámit i široká veřejnost, včetně vozíčkářů,“ uvedl Kotrč.

„Při pravidelných kontrolách pracovníci města dohlíží, zda jsou práce vykonávány v souladu s projektem a zatím nemám zprávy, že by byl tento projekt nějak porušen,“ doplnil místostarosta s tím, že další kontrolní den je naplánovaný na 22. července.

„Rád bych pozval i paní Bednářovou, abychom si mohli ujasnit svá stanoviska,“ řekl na závěr Kotrč.

Rekonstrukce ulic v centru města se provádí ve spolupráci s Jihočeským krajem. Kraj financuje vozovku v obou ulicích, investici města pak představuje rekonstrukce chodníků a vjezdů.

NÁZOR: Zdvojený obrubník

Nikde jsem ještě takovouto úpravu neviděla, jde asi o "lidovou tvořivost" projektanta nebo prováděcí firmy. Ve vyhlášce o takovém řešení není nic psáno, nedovedu si vymyslet jediný důvod, proč je tak řešený. Jestli-že je ale rozdíl výšek větší než 20mm (což je z fotografie patrné) je to opět v rozporu s vyhl. 369/2001 Sb. A opět doporučuji tuto stížnost stavebnímu úřadu předložit.

Informace určena Městskému úřadu v Českých Velenicích:

Maximální povolený PŘÍČNÝ sklon chodníku je 2 procneta (vyhláška č. 369/2001 Sb.Příloha 1 odstavec 1.4.1.), i tento sklon není pro osoby na vozíku příliš vhodný, ale je to kompromis dohody s ministerstvem dopravy. Sklon vyšší než 2 procenta začíná být pro vozíčkáře nebezpečný, příčný sklon 8 procejnt je velice nebezpečný.

Vozík je kompenzační pomůcka pro chůzi a není homologován jako dopravní prostředek.

Pokud mám používat, a nejsem sama chodník, vyžaduji, aby radnice provedla stavební úpravy v souladu se zmíněnou vyhláškou a nevytlačovala tělesně postižené, starší občany do silnice - zejména v zimních měsících!

A na závěr si dovolím citovat pracovnici Národní rady,která mi vyšla vstříc a povzbudila mi v mém, ale i dalších občanů města Českých Velenice a jejich návštěvníků, právu:

Vážená paní Bednářová, děkuji Vám, že nezůstáváte lhostejná ke špatně provedené práci všech osob zúčastněných na stavbě atd.
Vybrala jsem ty nejkřiklavější místa rekonstrukce,ale opravdu je jich na opraveném úseku v centru města více.


Vladislava Bednářová