Jak vysvětlil starosta Karel Macků, k problémům začalo docházet poté, co byl uveden do provozu loni vybudovaný přívodní vodovodní řad Hostkovice – Lipolec. Po jeho zprovoznění se začaly objevovat poruchy na vodovodním řadu v místní části Lipolec, a to nyní, po zimním období, v takovém množství, že není možné zajistit neomezené zásobování občanů pitnou vodou.

„Náklady na opravy poruch jsou vysoké a jejich efektivnost téměř nulová. Je tedy nutné k odstranění havarijního stavu a zamezení dalších škod na majetku provést opravu vodovodního potrubí co nejdříve,“ informoval starosta.

Dodal, že zvolená technologie oprav zajistí minimální zásahy do konstrukcí komunikací, nebude nutné příliš zasahovat do nemovitostí třetích osob a bude možné celou výměnu vodovodního potrubí zajistit v krátkém časovém úseku.

Karel Macků objasnil, že jelikož se jedná o havarijní stav, budou stavební práce zadány přímo, a to firmě Trasko BVT z Vyškova. Ta práce provede za 1 428 659 korun bez DPH. Práce by měly začít 1. června a hotovo má být do 15. července.