„Je to jediné společenské centrum v obci, pro místní stěžejní, kterému hrozilo zavření," vypověděl starosta s tím, že objekt je pronajímán za symbolickou cenu, aby bylo možné provoz udržet.

Obec teď opravila svoji polovinu budovy bývalé obecní školy i díky grantu ve výši 275 tisíc korun z dotačního programu Jihočeského kraje, který podporuje rozvoj hospodářsky slabých oblastí. Samotná budova školy byla postavena na obecní náklady v letech 1887 1889 a splácela dluh 7 192 zlatých 28 let Hypoteční bance v Brně. Obecní škola zůstala v Ostojkovicích až do roku 1976, poté se z ní stala provozovna Jednoty. V té době také došlo k odprodeji poloviny budovy, a to školního bytu s původním čp.52. Obchod pak obdržel nové uvolněné čp. 25.

Celkové náklady na stavební úpravy včetně pořízení nového kotle dosáhly 393 248 korun, bylo provedeno zateplení obvodového pláště, došlo k výměně oken a dveří, zateplení stropní konstrukce. Také vedoucí prodejny Naděždě Táborské se v novém pracuje lépe. „Změnilo se to zcela zásadně. Pro obec je to dobré, opravdu to funguje jako místo setkání, ledacos se tady naplánuje," popsala.

Petra Lejtnarová