„V Matějovci jsme získali kousek pozemku s křížkem vedle silnice. Jeho oprava by měla začít na jaře,“ sdělil místostarosta Rudolce Vladimír Semotán.

Obnovu provede zkušený restaurátor ze Slavonic. Ten podle dalších slov místostarosty připravuje také rozpočet na obnovu křížku mezi Radíkovem a Horním Radíkovem. „Tento nádherný velký kříž je třeba opískovat a doplnit rozkradené sloupky okolo něj,“ nastínil záměr obce Vladimír Semotán.

Oprava křížku trvá zpravidla jeden měsíc. Obec k zafinancování těchto nákladů využívá vhodné dotace z mikroregionu nebo z kraje. Aby obec dotaci získala, musí být křížky v jejím majetku. Na Rudolecku se řada těchto drobných památek vyskytuje na soukromých pozemcích anebo je jejich majitel neznámý. Jak dále objasnil místostarosta, je v těchto případech pro obec složité a časově velmi náročné přistoupit k jejich renovaci.