Jak uvedla starostka Horní Radouně Jaroslava Šelepová, nachází se kaple v architektonicky zajímavé uličce a její oprava vhodně podtrhne historický ráz místa.

„K opravě kapličky přistoupíme, jakmile to dovolí počasí. Hotová by měla být do poloviny roku,“ pokračovala starostka. Podle jejích dalších slov se na stávající hliněnou podlahu bude pokládat kamenná dlažba a dojde i na obnovu omítek. Náklady na opravu kaple si vyžádají zhruba padesát tisíc korun z rozpočtu obce.

Uvnitř kaple v Bukovce se dochoval jeden zvon, ale nebyl v ní nalezen žádný oltář, který by napovídal, komu je zasvěcena. Dokonce není znám ani její stavitel. „Po opravě bychom kapli případně nechali vysvětit,“ uzavřela starostka Jaroslava Šelepová.