Jak uvedla chlumecká starostka, mají v rozpočtu vyčleněn zhruba milion korun na opravu tobogánu. Dále v kempu plánují nové vrty pro zásobování vodou. „V loňském roce se v kempu spotřebovalo díky suchu více vody. Lze očekávat i další suché roky a kemp vodu potřebuje,“ sdělila Jitka Bednářová, starostka Chlumu.

Plánovaná oprava čtyř vodních nádrží v Žíteči závisí na získání milionové dotace. „Dotací už moc nebude a je potřeba je využít,“ vysvětlila starostka.