„Došlo zde ke kompletní rekonstrukci za téměř šest milionů korun," informoval místostarosta Zdeněk Mráz s tím, že 3 miliony stála překládka potrubí, kanalizace a asfaltování a dalších 2,7 milionu korun investovalo město Třeboň do vybudování parkovacích míst, veřejného osvětlení, ale také do úprav zeleně.

„V současné době jsou ve Vodárenské ulici prováděny již dokončovací práce. Dojde ke konečnému usazení historického milníku z doby Habsburské monarchie, kolem kterého bude doplněna zemina a později také vysazeny okrasné rostliny," rozvedl místostarosta.
Podle jeho slov by se tento prostor měl stát jakousi dominantou pro návštěvníky přijíždějící do lázeňského  města od Suchdola nad Lužnicí.

Petra Jouzová