Dačice – Dačičtí zastupitelé ve čtvrtek na svém mimořádném jednání schválili realizaci třetí etapy rekonstrukcí na sídlišti Červený Vrch.
„Na rekonstrukci budeme žádat o dotace z 13. výzvy Regionálního operačního programu. Projekt je nutno předfinancovat z rozpočtu města ve výši 8,7 milionu korun. Předpokládaná realizace projektu je v roce 2012,“ informoval na zasedání starosta města Vlastimil Štěpán.
Plánované opravy připomínkovali jednotliví zastupitelé. „V jakém rozsahu bude rekonstrukce provedena a kterých ulic se dotkne?“ zajímalo například zastupitele Pavla Antonů.
„Jedná se o dokončení rekonstrukce, které se týká zbylých ulic Větrná, Polní a Severní,“ objasnil starosta, který dále upozornil na fakt, že město stále nemá proplacenou dotaci ve výši 13 milionů korun za první etapu rekonstrukce na Červeném Vrchu. „Dokládáme poslední dokumenty a do konce dubna bychom již měli vědět, jak s těmito penězi z první etapy dopadneme,“ vysvětlil dále starosta Vlastimil Štěpán.
Na druhou etapu této rekonstrukce dotace čerpány nebyly a byla tedy hrazena plně z městského rozpočtu. Zatím není zřejmé, zda do městské kasy přibude 13 milionů korun z první etapy ani zda bude vedení města úspěšné v žádosti o dotace na třetí etapu rekonstrukce.
Oprava byla v minulosti realizována za plného provozu jen s lokálními omezeními. Práce komplikovala hlavně dřívější živelná výstavba sídliště s různými výškami vjezdů a vchodů.