Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla do listopadu. „Na posunutí termínu má vliv jednak situace na trhu práce, kdy se firmy potýkají s nedostatkem pracovníků a zároveň vícepráce v průběhu rekonstrukce. Ty souvisejí zejména s potřebou provést omítky ve větších tloušťkách, než bylo předpokládáno,“ vysvětlila mluvčí radnice Jitka Bednářová.

Kvalita provedení díla je na prvním místě, připomíná místostarosta Josef Pindroch: „Musíme si připomenout, že se jedná o rekonstrukci historické budovy, to znamená, že při provádění prací se objevují skutečnosti, které projektant nemohl předpokládat. To se v tomto případě stalo. My celou skutečnost konzultujeme s panem ředitelem školy a shodli jsme se na tom, že dáváme přednost raději kvalitnímu provedení stavby před tím, zda zahájení provozu v této nové budově bude v září, nebo v listopadu.“

Původním termínem zahájení provozu byla podle Jitky Bednářové právě první polovina září. Vícepráce si kromě prodloužení termínu dokončení vyžádají i navýšení investice, a to o šest set tisíc korun.