Do rázných změn v chodu školy se poté, co vloni zvítězil v konkurzu kraje, pustil David Hembera, ředitel hradeckého gymnázia. Kvůli jinému stylu jednání, než bylo na škole dlouhé roky zvykem, však z postu po roce zřejmě odejde.

„Minulý týden jsem na schůzce s krajským náměstkem pro školství byl vyzván, abych položil funkci. Deklaroval mi velkou nespokojenost učitelů, žáků i rodičů. Udělal jsem nešťastné rozhodnutí a rezignaci na místě podepsal,“ vysvětluje ředitel. Poté se ale zdvihla vlna podpory, která jej přiměla rezignaci formou dopisu krajským radním stáhnout.

Náměstek hejtmanky pro školství Zdeněk Dvořák sdělil, že o věci jednala rada kraje. „Její rozhodnutí ale zatím není veřejné a já zveřejnění nemohu předbíhat,“ vysvětlil v pondělí v poledne.

Část učitelského sboru gymnázia, v čele se zástupkyní Janou Burianovou, označovala situaci na škole za nepřehlednou a nepříjemnou. Na sklonku školního roku gymnázium navštívily kontroly, mimo jiné i z České školní inspekce.

„Budu věřit výsledkům kontrol, které se odehrály v závěru školního roku. Vykonaly je na základě podnětů kompetentní orgány, které byly seznámeny se situací, znaly konkrétní problémy a které by měly objektivně posoudit skutečný stav. Ráda bych, aby se situace uklidnila, aby škola dále nabízela kvalitní výuku a zachovala si své dobré jméno. Žádné osobní ambice v tom nejsou,“ uvedla Jana Burianová.

Podle jindřichohradeckého a krajského zastupitele a bývalého krajského radního pro školství Tomeše Vytisky zahájil před rokem David Hembera své působení úspěšně, když zvládl nelehkou situaci vyplývající z jednání bývalého zástupce ředitele a jeho dohod s různými firmami.

„V tomhle smyslu zaslouží pan ředitel pochvalu. Na druhou stranu, pokud mám správné informace, tak je evidentní, že nezvládal komunikaci s podřízenými. Jeho jednání nemělo charakter manažerského přístupu, jak se dnes populárně říká, ale spíš bylo chaotické,“ řekl Tomeš Vytiska.

V podobném smyslu se vyjádřil také hradecký starosta Stanislav Mrvka. „Pan ředitel ze začátku odvedl ohromný kus práce, ale dál se mu nepovedlo najít společnou řeč s kantory a možná s některými rodiči a studenty. Rozhodl se tak, jak se rozhodl, a podal rezignaci, kterou rada kraje respektovala. Pokus o její stažení se mi zdá podivný, nějak se rozhodnu, tak si za tím taky stojím,“ sdělil.

Jedna z rodičů gymnazijní studentky, Petra Jahodová, se vyjádřila: „Rozhodně vnímám snahu pana Hembery o změnu jako naprosto nutnou. Nastoupil na školu v nelehké situaci. Změny, které zatím provedl, na mě zatím působí jako dobrý směr. Je velmi pozitivní, že se něco snaží dělat. Když se kácí les, tak létají třísky, a pokud to někdo z osobních pohnutek nedokáže pochopit, tak je to jen a jen jeho problém. Rok je velmi krátká doba na to, aby ředitel dokázal naplnit svou dlouhodobou koncepci.“

Na podporu řediteli Davidu Hemberovi vznikla na internetu petice, která v pondělí dopoledne čítala už 118 ověřených podpisů a dalších 23 neověřených. „Na základě událostí posledních dnů cítíme potřebu podpořit stávajícího ředitele Gymnázia Vítězslava Nováka Davida Hemberu. Jeho kroky ve škole vnímáme jako pozitivní, směřující ke zvýšení prestiže školy,“ uvedla její zakladatelka Markéta Svobodová v průvodním textu petice. Další podporu řediteli vyjádřila zhruba stovka lidí v psané formě.