Jindřichův Hradec
Karel Nosek, Domanín –75 let
Anna Strejčková, J. Hradec – 79 let


Třeboň
Marie Kropíková, Mirochov – 82 let
Jan Lexa, Majdalena– 83 let
Marie Streitová, Chlum u Třeboně – 88 let