Jak se za vašeho „starostování" situace okolo obchvatu vyvíjela, objevují se názory, že nikdo nevěřil, že by v brzké době byl obchvat, respektive peníze na něj tak aktuální a proto se nesouhlasné stanovisko Centropenu nijak neřešilo. A jak by se měla podle vás situace okolo obchvatu dál vyvíjet a co by bylo pro město nejlepším řešením?

ODCHOD. Rudolf Hájek stál osm let v čele Dačické radnice. Jako zastupitel zůstává nadále.Rudolf Hájek: Nárůst osobní a kamionové dopravy přes město stále vzrůstá a bude tomu tak i dalších letech.Případné úpravy na křižovatkách v centru města jsou jen dílčí řešení, která neřeší dopravní situaci v historickém středu města a životní prostředí obyvatel, tedy bezpečnost, hluk, prašnost. Ani svahovitost silnice ve městě není vhodná pro těžkou dopravu zejména v zimě. Na základě daných podmínek a studií vychází nejvhodnější řešení – obchvat.

Záměr obchvatu je dlouhodobá záležitost, která se projednávala i v minulých volebních obdobích. Hledala se optimální varianta,která vychází, tak jak je navrženo v územní plánu kraje, města. Nejsem odborník na řešení dopravních cest. Na stávající navrhované trase se shodlo více řešitelů.Ve vztahu k době realizace stavby, musím říci, že jsem byl více méně skeptik. To ale neznamená, že nejsem pro „obchvat".

Hlasoval jsem pro a v tomto svůj názor nemohu změnit. Je to rozhodnutí pro další generaci. Současnému nesouhlasnému stanovisku Centropenu rozumím. Centropen je soukromá akciová společnost, která si chrání svoje zájmy dané rozhodnutím akcionářů. Ale věřím, že při studii proveditelnosti může být ještě prostor pro porozumění potřeb města a jeho občanů.