„Práci si většinou rychle najdou vysokoškoláci, těch k nám přichází opravdu mizivé procento. Největší počet však přišel vyučenců z oborů kuchař, číšník, opravář zemědělských strojů, automechanik, a středoškoláci většinou z ekonomických oborů, cestovní ruch či administrativa. Na prvních schůzkách je informujeme o možnostech studijního pobytu nebo au pair v zahraničí, kde se mohou zdokonalit v jazycích.

Pro příklad: Koncem srpna přišlo do evidence 183 absolventů, v září 349 a v říjnu 359. Z nich se podařilo umístit 92. Ve 47 případech si našli sami práci a patnáct jsme umístili my ve společensky účelných pracovních místech. Dvanáct ukončilo evidenci na vlastní žádost, osm nastoupilo na studia, kam se dostali po odvolacím řízení. Jedenáct jsme jich však museli vyřadit sankčně my, protože neplnili své povinnosti. Pokud mladí lidé chtějí pracovat, musí vyvíjet také sami aktivity, obcházet si instituce, číst vývěsky a sledovat internet.“