To nově vzniklé v Otíně si dalo do názvu Za Otín krásnější a zkrásnět má místní část tím, že se osamostatní. Svou myšlenku ale ještě potřebuje podpořit čísly. Pokud to neklapne, nic se nestane. Přesto si ale mnozí v Otíně uvědomují, že hlavní silou sdružení je nyní moc, tedy možnost do věcí mluvit a ovlivňovat je. „No co, když tak si založíme další občanské sdružení třeba Za Otín ještě krásnější – a bude to,“ říkají. A já si říkám, že to vlastně není až tak špatný nápad. Až na to, že pak ještě může přijít další skupina a založit Za Otín nejkrásnější, Za Otín úplně nejkrásnější, Za Otín dočista úplně nejkrásnější . . . Podle názvů by tak Otín mohl vlastně vzkvétat tak nějak sám od sebe. A pokud by byl samostatný, mohlo by se stát, že by jej v záplavě slov nakonec mohl řídit místo samosprávy správce kraje. Takže dost řečí a do práce, ať tak či onak, v Otíně jí bude ještě hodně.