Pacientům dačické nemocnice začal v rámci zdejšího rentgenologického pracoviště sloužit nový ultrazvukový přístroj. Jeho pořízení, včetně dvou sond a příslušenství, si vyžádalo investici ve výši přibližně 1,3 milionu korun a představuje další rozšíření dostupných diagnostických metod především v oblasti interní medicíny.

„Začátkem prázdnin se konalo zaškolení lékařů v obsluze přístroje, kterým je možno vyšetřovat prakticky všechny orgány a struktury lidského těla. Duté orgány, jako je například močový měchýř nebo žlučník, musí být naplněny, aby jejich zobrazení bylo plnohodnotné. Přípravu k vyšetření zajišťuje lékař poučením pacienta o výkonu a to před samotným vyšetřením v dostatečném předstihu. V současné době již zařízení funguje ve standardním provozu," uvedla předsedkyně představenstva Nemocnice Dačice Miroslava Člupková.

Ultrazvukové (sono) vyšetření je moderní neinvazivní vyšetřovací metoda, která pomáhá lékaři zobrazením anatomické struktury vyšetřovaného orgánu zjistit jeho stav a částečně i funkčnost orgánu, diagnostikovat onemocnění orgánu a případně změřit velikost a hustotu zjištěného poškození či nádoru.

K vyšetření přístroj využívá ultrazvukového vlnění. Je to metoda pro pacienta nebolestivá, která jej nezatěžuje vedlejšími účinky. Při vyšetření se nevyužívá RTG záření a ani jiných škodlivých paprsků.

„V našem případě jsou při vyšetření využívány dvě sondy a gelový krém na zvýšení přilnavosti sondy. Vyšetření umožní zobrazení struktury orgánu na obrazovce přístroje s možností zvětšení obrazu a změření vnitřních struktur orgánu s možností uchování zjištěného obrazu do databanky přístroje s časovým označením data a hodiny vyšetření. Doba vyšetření je závislá na počtu vyšetřovaných orgánů a spolupráci pacienta s lékařem a běžně se pohybuje do desítek minut. Nový přístroj přinese našim lékařům a pacientům lepší, kvalitnější a přesnější diagnostiku vyšetřovaných orgánů," poznamenala Miroslava Člupková .

Dodala, že z nemocnice v Dačicích postupně vyrůstá významné rehabilitační centrum. Zdravotnické zařízení se hodlá do budoucna vedle dalších léčebných aktivit věnovat především rehabilitační péči o pacienty po úrazech, operacích či mozkové mrtvici a pokračuje v nových investicích. Ty směřují jak do přístrojového a technologického vybavení, tak do zvyšování komfortu léčby pacientů a práce lékařů a dalšího personálu nemocnice.

„Po náročné rekonstrukci terasy u gastroenterologického pracoviště, výměně oken a rekonstrukci suterénních prostor v loňském roce jsme letos dokončili zázemí pro sestry lůžkového oddělení a sanitáře. Vznikla veliká dámská šatna se dvěma sprchovými kouty, umyvadly a dvěma WC. Šatna byla vybavena novými skříňkami na pracovní a osobní oděv zaměstnanců a malou kuchyňkou s odpočinkovým koutem. V pánské šatně je v provozu sprchový kout, umyvadlo a WC, potřebný počet skříněk a lavice na odpočinek. Místnosti jsou přiměřeně větrány a vytápěny," nastínila změny ředitelka dačické nemocnice.

Finanční injekce

Celkové investice do modernizace budov a medicínského vybavení dosáhly loni v dačické nemocnici bezmála 7,9 milionu korun, přičemž 2,5 milionu z této částky pokryla dotace Jihočeského kraje. Téměř 5,8 milionu korun směřovalo do stavebních prací či oprav a bezmála 2,1 milionu do nákupu lékařských přístrojů a vybavení. Letošní plánované investice se pohybují v objemu cca 6,8 milionu korun.