Sýpka je ve správě jindřichohradecké pobočky Státního pozemkového úřadu. Jak sdělila Deníku mluvčí úřadu Petra Kazdová, v současné době ji má pronajatou jedna zemědělská firma. "Prováděly se zde jen nejnutnější opravy, aby zabránilo potencionálnímu poničení majetku, jako je oprava střechy, nová vrata a podobně," uvedla.

Budova je od roku 2010 památkově chráněná a je zanesena v památkovém katalogu Národního památkového úřadu. Ve stanovisku jindřichohradeckého městského úřadu tehdejšímu k návrhu na vyhlášení stavby kulturní památkou se zdůrazňuje, že budova původně sloužila jako hospodářské zázemí bývalého panského velkostatku rodu Černínů. Stavba má, co se týče své velikosti, jednoznačně dominantní pohledové uplatnění na okraji města. A vzhledem k poměrně šetrnému užívání v posledních desetiletích zde nebyly provedené zásadnější stavební zásahy, které by budovu významně změnily.

Jedná se o unikátní a typově zcela netradiční příklad hospodářské stavby z přelomu 18. a 19. století.

Příběhy opuštěných budov.Zdroj: Deník

Objekt sýpky a stáje byl s největší pravděpodobností postavený na přelomu 18. a 19. století. Do roku 1945 byla stáj a sýpka součástí Nového dvora, který patřil rodu Czernínů. Poté zde až do roku 2001 hospodařil školní statek, který využíval sýpku ke skladování obilí a přízemí jako stáj k chovu dobytka. Od té doby je stavba nevyužívaná a chátrá.

Je to zcela netradiční příklad hospodářské stavby z přelomu 18. a 19. století, který se dochoval v téměř autentickém stavu. Budova vykazuje vysoký stupeň dochování hmoty se zachovalou původní historickou dispozicí a dále dochování původních historických kamenných, zděných i dřevěných konstrukcí, včetně řemeslných detailů. Objekt sýpky se stájemi v přízemí se řadí mezi významné historické objekty s nezvyklým funkčním využitím, kde přízemní prostory sloužily jako stáje a ostatní navazující patra jako sýpka. Budova vykazuje památkové hodnoty jak z hlediska exteriéru, kde se dochovala hodnotná průčelí s pravidelným členěním, včetně mohutných ozdobných portálů a kamenných okenních paspart, ale i z hlediska interiéru, v němž se zachovaly valené klenby s trojbokými výsečemi v přízemí a trámové stropy se záklopem v ostatních patrech, včetně barokního dvouúrovňového hambalkového krovu s ležatou stolicí. Sýpka se stájemi v přízemí nebyla v průběhu století významněji znehodnocena nevhodnými novodobými úpravami a zachovala si svůj charakter, původní vnější i vnitřní vzhled, funkčnost a vysokou památkovou hodnotu. Její význam je nejen urbanistický, ale především historický. Zdroj Památkový katalog

Soudy pokračují

Bohužel, vyřešení vlastnických vztahů se táhne a znovu se rozjely soudní spory. "Josefina Czerninová, která pocházela z rodu Schwarzenbergů, opustila v roce 1945 Československo. A Benešovy dekrety pak rodinu připravily o majetek. Magistrát hlavního města Prahy vydal v roce 1999 rozhodnutí, že Josefina Czerninová byla v době své smrti v roce 1965 občankou Československa. Potomkům hraběnky následně pozemkové úřady na základě potvrzení občanství Josefiny Czerninové vydaly miliony čtverečních metrů lesů a další nemovitosti v jižních či západních Čechách," vysvětluje Petra Kazdová.

V roce 2013 se však karta obrátila. Rozhodnutím o občanství Josefiny Czerninové začala zabývat policie. "Žalobci pak úřednicím vytkli, že změnily původní negativní rozhodnutí matriky Prahy 1 bez zjištění přesného a úplného stavu věci a ignorovaly některé dostupné dokumenty. Státní pozemkový úřad po uzavření trestní kauzy obnovil sérii restitučních řízení, ve kterých se úspěch restituentů zakládal na osvědčení o československém občanství Josefiny Czerninové," pokračuje Petra Kazdová.

Kostel svatého Jakuba v Jindřichově Hradci spolu s hrobkou Černínů je častým cílem procházek. Bohužel, také sem vyrážejí za zábavou vandalové.
Ostatky Černínů nemají ani po letech klid, na kostel sv. Jakuba cílí vandalové

Tím to ale neskončilo, letos v květnu přišlo rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení rozsudku nad jednou ze zmíněných úřednic pražské matriky Ivanou Odarčenkovou, která spolurozhodovala o vydání osvědčení o československém občanství Josefiny Czerninové. "V tuto chvíli nic nemění, protože stále existuje pravomocné rozhodnutí v trestní věci k druhé z úřednic Markéty Svobodové. Tudíž je třeba vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu i v její věci," přibližuje složitou kauzu mluvčí pozemkového úřadu.

Čekání na právní analýzu

Vzhledem k probíhajícím soudním sporům a opakovaným snahám Czerninů o získání osvědčení o občanství, tak nemá Státní pozemkový úřad oprávnění v tuto chvíli s majetkem jakkoliv nakládat. V této věci bylo také nařízeno na 23. března 2023 soudní jednání u Okresního soudu v Jindřichově Hradci, ale toto řízení bylo zrušeno na základě zpětvzetí žaloby právního zástupce rodiny a soudní spor byl 27. dubna 2023 pravomocně ukončen.

Zdroj: Deník/Lenka Novotná

"V současné době Státní památkový úřad provádí právní analýzu v souvislosti s ustálenou judikaturou v kauze rodu Czerninů, kde je sporná otázka občanství, jak s předmětným majetkem dále nakládat," dodala na závěr Petra Kazdová.

Sýpka se stájí, součást bývalého černínského Nového Dvora
Kde stojí: Na severozápadním okraji města Jindřichův Hradec v místní části Radouňka.
GPS lokace: 49.1580042N, 14.9903161E
Kdy a kým byl postaven: Objekt sýpky a stáje byl s největší pravděpodobností postaven na přelomu 18. a 19. století, patřil rodu Czerninů.
Kdy a jakou zažil největší slávu: Do roku 1945, kdy objekt vlastnili Czerninové, udržovali jej a neznehodnocovali novodobými stavebními zásahy.
Odkdy a proč chátrá: Od roku 2001, od kdy je objekt nevyužívaný a kvůli nevyřešeným soudním sporům o vlastnictví neudržovaný.