Jak vysvětluje starosta města Karel Macků, koncem loňského roku bylo prostřednictvím Městského úřadu Dačice přihlášeno na ministerstvo kultury k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2016 celkem devět akcí obnovy kulturních památek.

„Letos v lednu potom rozhodla ústřední komise pro tento program o rozpisu státní finanční podpory. V Dačicích se následně v únoru a v březnu sešli členové památkové komise a na základě poskytnutých podkladů navrhli rozdělení této státní podpory a poskytnutí příspěvku z prostředků města na čtyři akce obnovy," sdělil starosta Karel Macků.

Dále doplnil, že konkrétně se bude jednat o podporu restaurování a opravy severní fasády starého zámku, kde částka státní finanční podpory činí 491 tisíc korun. Tím bude dokončena několikaletá oprava fasády „starého zámku". Dále bude podpořena vyměněna deseti oken uliční fasády na měšťanském domě č. p. 42. Zde je státní finanční podpora 165 tisíc. Z Programu regenerace bude také zrestaurována plastika sv. Prokopa, částka státní podpory je 94 tisíc. Čtvrtou podpořenou akcí je oprava omítek ohradních zdí a nástupního schodiště kláštera bosých karmelitek za podpory 265 tisíc korun.