Auta parkující na chodnících nebo městské zeleni se v Nové Bystřici stávají stále větším problémem. Proto zde padlo rozhodnutí, že takové chování řidičů již nebude dál tolerováno. Město přistoupí k sankcím.

„Je to problém, který se v poslední době hodně rozšířil. Zatím jsme se vše pokoušeli řešit slovní domluvou, ale bez úspěchu," říká referentka majetkového odboru v Nové Bystřici Štěpánka Budošová.

Nyní proto přistoupí k písemným upozorňováním řidičů, kteří své vozy odstavují na zelených plochách nebo na chodnících. Kontroly budou provádět jak zaměstnanci úřadu, tak i pracovníci technických služeb.

„Jeden až dva měsíce bude jakési přechodné období tolerance, kdy se řidičům ještě budeme snažit domluvit. Potom bude další postup na jednání s policií," vysvětlila.

Mezi nejproblematičtější místa patří v Nové Bystřici například ulice Vídeňská, Tovární, Zámecká nebo Švermova. „Problémem je také parkování před velkoobjemovými kontejnery," upozornila Štěpánka Budošová na další nešvar. To potvrzuje i jednatel bystřických technických služeb Václav Tomášek. „Problém je to hlavně v lokalitách panelových domů, kde jsou často volná parkovací místa padesát nebo sto metrů od vchodu, ale lidé tady předpisy porušují jen proto, aby zaparkovali co nejblíž," zmínil.

Václav Tomášek očekává, že se snad situace zlepší. „Teď v létě, kdy kontejnery vyvážíme častěji, je problém, když před ním někdo zaparkuje a my vlastníka vozidla nemůžeme sehnat," nadnesl jednu z komplikací a důvod, proč inicioval, aby se začala situace s parkováním řešit.

Na podzim nebo v zimě zase podle něho řidiči parkující na travnatých plochách způsobují škody, když tam vyjíždí koleje. „Jsou to náklady navíc, neboť musíme vše uvádět do původního stavu," upozornil Václav Tomášek.

Přitom tím, že řidiči svá vozidla zaparkují na místech, která pro tento účel nejsou určená, porušují jednak zákon o provozu na pozemních komunikacích a také městskou vyhlášku zabezpečující veřejný pořádek.

„Porušování předpisů, za které lze ve správním řízení uložit pokutu až 30 tisíc korun, bude tolerováno během krátkého období, kdy budeme řidiče na přestupky upozorňovat a pořizovat fotodokumentaci. Pak přistoupíme k sankcím," zní z majetkového odboru bystřického úřadu. Dohled nad parkováním se tak zpřísní a přestupky se začnou pokutovat. „Víme, že to není populární opatření, ale zcela jistě přispěje ke zlepšení stavu v našem městě," dodala referentka.

Petra Lejtnarová