Nová technologie umožní vsakování vody a zadržení ropných látek, které postupně rozloží mikroorganismy v podkladové vrstvě dlažby. Jedná se o pilotní projekt, který vyjde na 890 tisíc.

Pokud se novinka osvědčí, uplatní ji město i jinde. Realizace se uskuteční od 1. října do 30. listopadu letošního roku.