V průběhu stavby došlo podle slov mluvčí města J. Hradec Elišky Čermákové k několika změnám, které cenu díla zvýšily.

"Například bylo zjištěno, že podklad pod vyměňovanou dlažbou byl tvořen vysokým betonovým podložím s různými druhy nesourodého betonu, se kterým se v projektu nepočítalo. Ten musel být celý odstraněn a nahrazen štěrkodrtí, na kterou byl položen asfaltový povrch," uvedla mluvčí.

Došlo i k několika nepředpokládaným lokálním opravám v místě stávajícího betonového parkoviště. Došlo podle mluvčí města Jindřichův Hradec Elišky Čermákové také k nepředpokládanému kácení v trase vodovodu. "Dělala se také nová přípojka vodovodu, vyměňovaly se také některé kanálové poklopy a další práce," popsala mluvčí.

V rozpočtu města je výše uvedená akce zařazena částkou 8 320 000 korun. Celková náklady akce činí 8 870 00 korun včetně DPH. Chybějící částka činí 550 000 korun. Má se uhradit z financí ušetřených na stavbě Václavské ulice a z akce Zámecký pivovar - statické zajištění krovu, oprava části krovu východní křídlo.