Stávající parkovací automaty v Jindřichově Hradci dosluhují a město se proto rozhodlo nakoupit jedenáct nových zařízení, která je nahradí. První by mělo být nainstalováno již 9. prosince, další pak do konce května.
V nových automatech budou moci řidiči kromě mincí platit také bankovkami nebo dokonce platební kartou.
„Tím odpadnou požadavky některých obchodníků především z náměstí Míru, kteří chtěli, abychom zde zřídili rozměňovací automat, protože k nim lidé chodí s žádostí o rozměnění," uvedl místostarosta Bohumil Komínek.
Další varianta pro placení se nabízela formou SMS. Ta však byla zamítnuta s tím, že by to bylo drahé jak pro město samotné, tak v konečném výsledku i pro řidiče.
Jako velkou výhodu vidí Bohumil Komínek i to, že bude výrazně snadnější sledování a servis automatů. „Nyní poruchu dřív zjistí občan a automat třeba půl dne nejde. Nová parkovací zařízení budou moci správci ze Služeb města online sledovat, zda fungují, jak mají," vyzdvihl.
Další zajímavostí podle místostarosty je, že pomocí parkovacích lístků budou moci návštěvníky města informovat o kulturních akcích.
Řidiči tak nároční nejsou. „Hlavně, aby uměly vracet," zmínila jednu z hlavních potřeb Markéta Blažková.
Ani staré automaty nezůstanou bez práce. Ty, které jsou ještě provozuschopné, mohou být v budoucnu využity na nových místech.

Petra Lejtnarová