Pravidla participativního rozpočtu ale na základě poznatků z předešlého ročníku doznala drobných změn. „První změnou je, že budou pouze tři základní kategorie – velký projekt 700 tisíc korun, střední projekt 400 tisíc korun a malý projekt 200 tisíc korun. Druhou zásadní změnou je, že kategorie místní části bude vypuštěna úplně,“ vysvětlil tajemník Karel Holý. Město ale na své místní části nezapomnělo. Pro ně budou v rozpočtu připravené finanční prostředky na realizaci projektů obdobného charakteru jako v případě participativního rozpočtu.

Příprava návrhu projektu a jeho odsouhlasení bude probíhat v osadních výborech daných místních částí. „Předkladatelem projektu bude předseda osadního výboru dle harmonogramu na rok 2024. Vzhledem k tomu, že realizace projektů bude probíhat v roce 2025, je nutné alokovat finance pro místní části v rozpočtu města na rok 2025 už v tomto roce. Finanční alokace bude stejná jako v loňském roce,“ doplnil tajemník Holý.

Město čekají příští rok velké investice.
Hradec bude mít výdaje za miliardu, v plánu je čistička i řešení rozhledny

Mezi dílčí změny v podmínkách patří například zpřesnění zaměření projektu. Nově se bude jednat o úpravu takového veřejného prostoru, kam lidé mají přístup bez omezení, dále zpřesnění umístění projektu, doplnění maximální výše nákladů na realizaci projektu, související provozní náklady a doplnění informace o tom, že neúspěšné projekty z prvního ročníku musí navrhovatel podat znovu, pokud na jejich realizaci trvá.

Příjem podávání návrhů a nápadů obyvatel města začne od 1. dubna a potrvá do konce června. Vyhodnocování bude probíhat v období letních prázdnin. V září by se následně hlasovalo o nejlepších návrzích tak, aby se propsaly do rozpočtu na rok 2025, kdy se vítězové zároveň dočkají realizace. Loni prošlo do finálního hlasování celkem 25 nápadů. První místo v největší kategorii vyhrál pumptrack park, který by měl vzniknout na sídlišti Vajgar. Ve střední kategorii zvítězil návrh na odpadkové koše na tříděný odpad v centru města a v rámci malých projektů pak dílčí revitalizace fotbalového hřiště na sídlišti U Nádraží.

Participativní rozpočty jsou na jihu Čech oblíbeným nástrojem, jak zapojit obyvatele měst do jejich zvelebování. Nástroj úspěšně funguje například v Českých Budějovicích, Písku i Českém Krumlově.