Zároveň s tím jej také čeká další změna, protože přestane od Nového roku fungovat jako kontaktní centrum pro injekční uživatele drog, ale zůstane pouze poradnou.

„Ta je určená pouze těm uživatelům drog, kteří chtějí svou situaci řešit, a pak zejména osobám uživatelům blízkým,“ upřesnil pracovník centra, které zde provozuje občanské sdružení Meta, Milan Týmal.

Dodal, že tím také končí výměnný program stříkaček a jehel pod střechou a zůstane jen prostřednictvím terénních pracovníků.