V Česku údajně dochází ke zneužívání služeb léčeben dlouhodobě nemocných. Tato zařízení často slouží jako „odkladiště“ seniorů, kteří už nepotřebují lůžkovou péči, zároveň se ale neobejdou bez asistence druhé osoby a nemají kam jít. Podle údajů pojišťoven, které lůžkovou péči hradí, tvoří zhruba dvacet procent dnů strávených na lůžku v dlouhodobé lůžkové péči hospitalizace ze sociálních, nikoliv ze zdravotních důvodů. O takové pacienty by se proto měli postarat jinde.

"V rámci zdravotnických zařízení je možné poskytovat i službu takzvaných sociálních lůžek, kam jsou přijímáni klienti, kteří již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti vyžadují soustavnou pomoc jiné osoby, a to až do té doby, než je jim zajištěno umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo je zabezpečena péče osobou blízkou či terénní sociální službou," upřesnila Ivana Turková, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Operace křečových žil. Ilustrační foto.
Pacienti písecké nemocnice budou moct jít po některých operacích za den domů

V současné době se podle odboru počet lůžek v rámci oddělení následné nebo dlouhodobé péče v jihočeských nemocnicích jeví jako dostatečný. Vzhledem k demografickému vývoji ale bude pravděpodobně nutné kapacitu lůžek následné péče do budoucna navyšovat.

Oddělení následné péče v Nemocnici Písek má kapacitu 36 lůžek a dalších 5 lůžek dlouhodobě intenzivní ošetřovatelské péče. Obsazenost oddělení je téměř stoprocentní. Zneužití následné péče rodinami ale podle vedení zdravotnického zařízení není možné.

Poděkujte hasičůmPoděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce

"Hospitalizace na tomto typu oddělení se řídí pouze zdravotní indikací. V našem případě jde především o pacienty přeložené z interny, ortopedie, neurologie a minoritně ostatní. Průměrná ošetřovací doba pacienta na tomto oddělení je 18 dní. Pomine-li zdravotní indikace, je pacient propuštěn ze zdravotnického zařízení a jeho hospitalizace ukončena," popsal ředitel písecké nemocnice Jiří Holan s tím, že hospitalizovat pacienta na oddělení následné péče ze sociálních důvodů není možné. "K tomu slouží v písecké nemocnici oddělení sociálních lůžek, oddělení ve zcela jiném režimu a platbách, nebo pak domovy sociální péče, či rodiny samotné s pomocí například domácí hospicové péče," přiblížil Jiří Holan.

Sociální lůžka

Sociálních lůžek má písecká nemocnice k dispozici 20 a jsou permanentně plně obsazena. Služba je hrazena v režimu vícezdrojového financování, kde vedle příspěvků státu a plateb ze zdravotního pojištění hradí osoba čerpající tuto službu ubytování a stravu částkou do výše 515 denně. Na oddělení sociálních lůžek dochází logoped i fyzioterapeut a pravidelně probíhá také canisterapie. Součástí pobytu jsou zároveň aktivizační programy, kdy klienti zpívají za doprovodu hry na kytaru nebo vyrábí různé dekorační předměty.

Desítku sociálních lůžek provozuje také Nemocnice Jindřichův Hradec. I tady mají neustále plno a zájem o umístění pacientů je obrovský. Od začátku letošního roku eviduje nemocnice už 14 žádostí.

Budova A jindřichohradecké nemocnice.
Nemocnice připravuje přestěhování LDN

"Sociální lůžka jsou ideálním prostředníkem mezi nemocnicí a domovem pro seniory. Lze na ně nastoupit pouze ze zdravotnického zařízení. Jakmile je pak pacient propuštěn domů, nelze ho už přijmout zpět prostřednictvím žádosti, jakou si lidé podávají například do domovů pro seniory. Smlouva na sociální lůžko se u nás sepisuje vždy na půl roku. Během této doby se spolu s rodinami aktivně snažíme kontaktovat některá pobytová zařízení pro seniory, která by klienta mohla přijmout," uvedla zdravotně sociální pracovnice Klára Vaněčková. V případě, že není nikde volná kapacita, je možné smlouvu prodloužit smlouvu o dalších půl roku. Pokud to umožňuje zdravotní stav klienta, zajistí mu nemocnice na sociálním lůžku také služby jako je kadeřník, pedikúra nebo fyzioterapeut. Pobyt seniorům zpestřují také kulturně společenské akce nebo canisterapie.