Janu Kurkovou nominoval na ocenění její zaměstnavatel. „S takovou kolegyní je radost nejen pracovat, ale pod jejíma rukama i vážně stonat,“ uvedl ředitel o.p.s. Robert Huneš.

A jaký je příběh Jany Kurkové, který ji v Pečovatelce roku 2023 představoval?
Jana Kurková je jedním ze zakládajících členů Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích, který zahájil službu v roce 2018. I díky jejímu nasazení a nezištné dobrovolnické pomoci začala již dlouho před tím příprava zřízení domácího hospice, osvěta tématu umírání na veřejnosti a podobně. Je člověkem, který často v případě nutnosti neváhá konat i nekvalifikovanou práci pro dobro pacientů, klientů i kolegů. Díky Janě může Domácí hospic sv. Markéty ve Strakonicích již roky sloužit umírajícím v domácím prostředí, či tišit žal jejich blízkých. Za ten čas naplnil slib stovkám pacientů a klientů, totiž, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, za každých okolností zůstane zachovaná jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstanou osamoceni.

Veřejnost chytil za srdce příběh Jihočešky, které dali nejvíce hlasů online, ale ocenění přebíralo v sále Novoměstské radnice v Praze celkem pět žen. Během slavnostního vyhlášení si cenu v kategorii terénních služeb odnesla Drahuše Řezníčková z Oblastní charity Červený Kostelec, která pečuje o klienty v horském terénu už přes třicet let. Vítězka kategorie pobytových služeb, Petra Baier, bohaté zkušenosti z péče o seniory v Domově pro seniory Chodov již předává i svým kolegům. Klienti oceňují skutečný zájem o jejich životní příběh i současné pocity. V kategorii sociální pracovník získala nejvíce hlasů odborné poroty Božena Kasiková. Výjimečná je především její odbornost a zkušenost a také laskavost, se kterou přistupuje ke každému klientovi.

Ostrov..
ANKETA: Vyberte největší ostudu Strakonic. Tady jsou adepti

„Pomáhající profese jsou mimořádně náročným povoláním, které vyžaduje vysoký stupeň odbornosti i velkou dávku citu a empatie. Lidé v nich pracující jsou opravdovými hrdiny našeho času, věnují totiž své srdce a energii druhým. Jejich úsilí je nedocenitelné a zaslouží si naši podporu a uznání,“ komentuje ocenění Hana Sklenářová, ředitelka Diakonie ČCE, která projekt každoročně pořádá.

V kategorii manažer/ka sociálních služeb patří ocenění za loňský rok Ireně Opočenské, ředitelce litoměřického střediska Diakonie ČCE. Pod jejím vedením se během 30 let tato organizace rozrostla na největšího zaměstnavatele zdravotně postižených v regionu. Provozuje šest sociálních služeb, pět chráněných provozů a zaměstnává 200 lidí.

„Lidí, kteří pracují v sociálních službách, je potřeba si vážit, děkovat jim a šířit povědomí o jejich nelehké práci a poslání. Jsou zde pro ty, kteří potřebují pomoc a péči, pro ty, kteří s jejich podporou mohou žít kvalitní a důstojný život,“ říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Pečovatelka roku:

● Národní cena sociálních služeb Pečovatel/ka roku usiluje o zvyšování prestiže a společenského uznání klíčových profesí, jejichž potřebnost se neustále zvyšuje.

● Z pracovníků a pracovnic nominovaných klienty a jejich blízkými nebo kolegy a kolegyněmi vybrala oceněné odborná porota a veřejnost.

● V sociálních službách pracuje v Česku přibližně 114 tisíc lidí, již nyní však mnohá zařízení hlásí jejich nedostatek.

● Počet osob závislých na péči se dle odhadů APSS v následujících 30 letech zvýší o 300 tisíc. Senioři budou v roce 2050 tvořit téměř třetinu (29 %) z celkové populace.