V budoucnu by v ní měl vniknout dům s pečovatelskou službou.

„Vzhledem k dnešní a očekávané budoucí finanční situaci nebyla naše žádost o dotaci do jednání vůbec zařazena. Musíme vyčkat na příští rok a zažádáme o státní dotaci,“ informoval starosta Cizkrajova Vít Krušina.

V budově je zatím hotov kanalizační výtlak. Na přestavbu už jsou schválena všechna povolení a je vybrána i firma. Chybí pouze potřebné finance.