Aby bylo možné i nadále čerpat finanční prostředky z Evropské unie, musí podle místostarosty Třeboně Zdeňka Mráze MAS projít certifikací. Proto radní na svém poslední jednání souhlasili se zařazením území Třeboně do působnosti zmíněné akční skupiny.

Třeboň jako taková je jejím členem prostřednictvím Sdružení obcí regionu Třeboňska. „Právě přes něj jsme v minulosti již čerpali nemalé prostředky například na dovybavení dětských hřišť, pořízení mobiliáře v podobě odpadkových košů a laviček a v poslední výzvě jsme získali i prostředky na několik cvičebních prvků pro seniory. Ty jsou rozmístěné v blízkosti Lázní Berta a v parku Na Sadech," uvedl.