Jednat se má o finance na vybavení prostorů po dokončení rekonstrukce a expozic.

Protože žadatel o dotace musí zdokladovat, že je schopen finančního krytí projektu, odsouhlasili jindřichohradečtí zastupitelé, že je město schopno jej předfinancovat z vlastních zdrojů.