Několik z nich minulý týden převzalo opožděně pamětní medaili ministra obrany k 90. výročí vzniku republiky. Slavnost se konala v českobudějovickém sídle okresní pobočky PTP – VTNP (Pomocné technické prapory – Vojenské tábory nucených prací) v Žižkově ulici.

Syn legionáře

Mezi oceněnými byl také jedenaosmdesátiletý Miloslav Hirsch z Jindřichova Hradce.

„Beru medaili jako uznání, ale vím, že v životě je daleko víc důležitější zdraví a jiné okolnosti,“ prozrazuje Miloslav Hirsch.

„Můj táta byl za války v Buchenwaldu a po válce zase skončil v komunistickém vězení, kam byl neprávem odsouzen. Táta měl živnost, normální obchod,“ vysvětluje důvod, proč byl komunisty označen za nepřítele národa.

Jeho tatínek František Hirsch byl sokol, ruský legionář.
„Nebyl funkcionář, ale cvičenec, uměl cvičit na kruzích a na hrazdě a byl takový borec, že se vždycky s napětím čekalo, když bude mít vystoupení.“

Jako vlastence ho nacisté zavřeli 1. září 1939 do koncentračního tábora Buchenwald. Po válce ho zase zavřeli komunisté.

„V koncentráku v Buchenwaldu byl zavřený se svými lidmi, kteří smýšleli podobně vlastenecky jako on, ale na Borech ho ti darebáci dali mezi zloděje a vrahy. Psychicky tam úplně odešel, zemřel roku 1963 v necelých sedmdesáti letech.“

Jako syn živnostníka, a tudíž politicky nespolehlivý, Miloslav Hirsch narukoval v roce 1950 k PTP.

„Brácha přišel zrovna z vojny jako podporučík a já se dostal k PTP do Svaté Dobrotivé. Celkem jsem sloužil tři roky a dva měsíce. Než jsme šli na vojnu, táta nám říkal: Kluci, vy byste na vojnu nemuseli jít, protože já byl na vojně šest let a ještě tři roky v koncentráku, takže byste měli mít odslouženo, “ vzpomíná Hirsch.

Unikli Sibiři

„Byli jsme lidé kategorie E čili nežádoucí. Historik Jiří Bílek napsal, že kdyby Gottwald se Stalinem nezemřeli, tak bychom šli na Sibiř. Měl jsem velké štěstí, že jsem nemusel do dolů. Doktoru Charvátovi při odvodu jsem řekl, že jsem měl operaci slepého střeva. Nelhal jsem, byl jsem operovaný, ale už ve čtyřech letech. Doktor Charvát byl slušný člověk a od dolů mě osvobodil,“ říká Miloslav Hirch, který pak pracoval na stavbách a v brdských lesích.

„V roce 1952 nám oznámili, že zůstáváme v PTP na neurčito. Chápejte, co to pro mladého člověka bylo, když nevěděl, jestli se vrátí za rok, za dva nebo až za deset let. Byla to pro nás tragédie. Domů jsme pak šli až 25. listopadu 1953, kdy tlak mezinárodních institucí konečně způsobil, že nás propustili z armády.“

Po letech Miloslava Hirsche stále mrzí současná politická situace.
„Po roce 1989 se měla zrušit komunistická strana, protože to byla zločinecká organizace, která zavraždila tisíce nevinných lidí. Je chyba, že stále existuje. I proto půjdu k volbám, abych volil pravou stranu, protože levice je špatná. Ti jsou schopni přimknout se ke komunistům, a to není dobře,“ tvrdí rozhodně Miloslav Hirsch, kterému komunistický režim ovlivnil život.

Bratři v emigraci

K dalším vyznamenaným patří Karel Podruh z Českého Krumlova, kde v roce 1991 zakládal okresní klub PTP.

„Medaile je oceněním mé práce, kterou ovšem pokládám víceméně za povinnou,“ říká českokrumlovský rodák Karel Podruh. „U PTP jsem byl 26 měsíců. Na vysoké škole jsem roztrhal legitimaci Svazu československé mládeže. Proto jsem už nebyl poslední rok na škole přijat na koleje a musel přespávat v Praze u kamarádů.“

Jeho dva bratři emigrovali do zahraničí, i proto mu socialistická společnost nesvěřila zbraň, ale poslala ho k lopatě a ke sbíječce.

„Napřed jsem pracoval na dolech v Horní Suché u Karviné. Druhým rokem jsem měl štěstí, protože mě jako stavebního inženýra přemístili do Svaté Dobrotivé u Hořovic. Pak jsem skončil v Plzni pod borskou přehradou. Každý den jsme chodili do práce kolem věznice na Borech.“
Příčinu toho, že skončil u PTP, aniž věděl na jak dlouho, vidí Karel Podruh v nastolení vlády komunistické diktatury a v totalitním režimu.

„V únoru 1948 se dostali k moci neschopní lidé. Ti si svou moc udržovali represivními prostředky, k nimž patřily civilní tábory nucených prací a vojenské tábory nucených prací PTP. Oba byly určeny pro ty, které kvůli nedostatku argumentů nemohli dát k soudu a uvěznit. Ale do těchto táborů je mohli poslat bez soudu,“ vysvětluje Karel Podruh.

„V útvarech jsme si všichni museli platit vojnu z toho, co jsme si sami vydělali. Platili jsme i odměny svých velitelů. Nejhorší ale bylo, že neexistovala žádná stanovená určitá doba, po kterou jsme tam měli být. Někteří z nás tak byli u PTP dokonce více jak čtyři roky,“ dodává Karel Podruh.