V letošním roce město využilo krajské grantové programy Obnova drobné sakrální architektury, Movité kulturní dědictví a Nemovité kulturní památky k rekonstrukci pěti objektů.

V místní části Třeboně v Přesece opravili kovový křížek na návsi, který byl navíc kvůli nevhodnému umístění pod větvemi vzrostlé lípy přemístěn o osm metrů. „Nově stojí na betonovém základu na volném prostranství silničního ostrůvku," informovala tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová.
Obnovy se letos dočkal i další kříž, tentokrát kamenný, u Novohradské brány v Třeboni. „Důvodem pro opravu byl dlouhodobý havarijní stav spodní části kříže. Vlivem vzlínání zemní vlhkosti docházelo k degradaci kamenného materiálu, která mohla zapříčinit až jeho zřícení," upozornila mluvčí.

Kromě křížů se podařilo opravit také dřevěný oltář v kapli sv. Petra a Pavla v Holičkách, který je dílem neznámého autora z poloviny 17. století. „Součástí restaurování byla také obnova čtyř dřevěných svícnů a Krucifixu na menze," dodala.
Kompletní restaurátorské práce má za sebou i socha Odpočívajícího Krista v Třeboni Na Kopečku. „Restaurování skulptury pod kovaným baldachýnem zahrnovalo mimo jiné čištění od biologického napadení, rekonstrukci chybějících částí i provedení konečné hydrofobizace památky na ochranu proti povětrnostním vlivům," vyjmenovala Jitka Bednářová. Vyzdvihla, že se jedná o jednu z mála kamenných soch v regionu, u níž se dochovaly fragmenty původní barevné polychromie. „Na velký restaurátorský zásah provedený v roce 2008 navazují letošní udržovací restaurátorské práce důležité pro zachování barevnosti památky," konstatovala.
Do výčtu letošních oprav kulturních památek patří také další seník na Mokrých lukách. „Značnou část z nich městu věnují jejich majitelé. Jelikož se jedná o nákladné práce, jdeme i cestou žádostí o příspěvky a dotace," objasnila Jitka Bednářová.

Letos se při opravách dostalo na seník s číslem 18, z něhož zbylo pouhé torzo zahrnující jen několik konstrukčních částí roubených stěn původní památky. Město jej získalo loni. Milan Jáchim z odboru rozvoje a investic Městského úřadu Třeboň upřesňuje: „Po zdokumentování umístění hranolů ve zbytku roubené konstrukce obvodových stěn seníku bylo torzo konstrukce odvezeno na skládku. Náletové dřeviny a keře byly odstraněny, podklad pro umístění obnoveného seníku byl upraven a ve dvou rozích plochy pro umístění seníku byla zhotovena kotevní betonová patka, jako zajištění proti odplavení při případných záplavách."

Poté byla podle dobové fotografie a zbytků původního seníku zhotovena roubená konstrukce obvodových stěn, krov, štíty byly obloženy prkny a došlo k pokrytí střechy jednovrstvým štípaným šindelem. „Nové dřevěné prvky byly preventivně impregnovány prostředky na likvidaci a dlouhodobou ochranu proti houbám a dřevokaznému hmyzu, přičemž střecha byla navíc z vnější stany natřena matným lazurovacím nátěrem," vypočítal.

Náklady na opravy

Kříž v Přesece:
celkové náklady - 28 635 Kč
dotace  - 20 000 Kč
Kříž v Třeboni u Novohradské brány:
celkové náklady - 69 315 Kč
dotace - 46 000 Kč
Kaple sv. Petra a Pavla v Holičkách:
celkové náklady - 67 200 Kč
dotace - 35 000 Kč
Socha Odpočívajícího Krista Na Kopečku v Třeboni:
celkové náklady - 44 045 Kč
dotace - 26 000 Kč
Seník č. 18 na Mokrých lukách:
celkové náklady - 329 259 Kč
dotace - 250 000 Kč

Petra Lejtnarová