Smysluplné trávení volného času v kolektivu kamarádů a zkušených, kvalifikovaných vedoucích a instruktorů nabízí dětem Pionýrská skupina 8. března Jindřichův Hradec.

Sdružuje na osmdesát dětí i dospělých z Jindřichova Hradce a okolí.

Podrobnosti o programu, který pionýři pro děti připravují, sdělil Deníku vedoucí oddílu Zdeněk Malý.

„Naše oddíly jsou všeobecně zaměřené, orientujeme se na pestrou paletu činností od výletů do přírody a za kulturou přes získávání tábornických znalostí a dovedností, turistiku, sport až po rukodělné činnosti. Na děti zkrátka čeká v Pionýru spousta zábavy,“ uvedl.

Oddílové schůzky se konají každou středu od 15 do 16.30 hodin v klubovně v Jablonského sadech u gymnázia. „Tým vedoucích a instruktorů připravuje na každou schůzku rozmanité hry, zároveň se děti zábavnou formou učí základní tábornické znalosti a dovednosti jako jsou vázání uzlů, morseovka, šifry, práce s mapou a buzolou, poznávání rostlin a zvířat a mnohé další,“ vysvětlil Zdeněk Malý.

Pokud je hezké počasí, vyráží pionýři na hřiště vyzkoušet si různé tradiční i netradiční sporty jako vybíjenou, softball, ringo nebo frisbee.

V letošním roce se hradečtí pionýři účastní evropského projektu Klíčení, který je zaměřen na děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

V průběhu celého roku pořádá Pionýrská skupina 8. března jednodenní i vícedenní výpravy. K tradičním akcím patří malé tábory o podzimních a velikonočních prázdninách nebo třeba prosincová vycházka s čerty.

„Účastníme se také krajských a republikových setkání pionýrských oddílů, uzlařské regaty v Českých Budějovicích nebo akce Ledová Praha ,“ připomněl Zdeněk Malý.

Všechny akce skupiny jsou otevřené i pro děti, které nejsou členy oddílu. „Například o podzimních prázdninách plánujeme výpravu na základnu Klepákův mlýn. Přihlásit se může každý, kdo chce strávit zábavný víkend v přírodě s partou fajn lidí,“ řekl vedoucí oddílu.

Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory. V současné době pořádá skupina dva běhy tábora na základně Klepákův mlýn nedaleko Studené.
Zkušený kolektiv vedoucích a instruktorů připravuje pro děti celotáborovou hru, která se vždy odvíjí od nějakého zajímavého tématu. „V posledních letech jsme hráli například hry na motivy Asterixe, Harryho Pottera, Hobita nebo lochneské příšery,“ vzpomíná Zdeněk Malý.

Kdo by měl zájem zapojit se do činnosti oddílu nebo vyrazit na některou z akcí, může pionýry kontaktovat na telefonním čísle 777 295 478. Bližší informace najdete na webových stránkách skupiny www.8brezna.pionyr.cz.