Jak vysvětluje mluvčí města Petra Měšťanová, o některou z cen se Písek utká s dalšími evropskými městy, například s německým Höxterem, irským Carlow či maďarským Debrecínem. Obce mají samostatnou kategorii. A nepůjde jen o záhony trvalek a truhlíky s muškáty. „Pravděpodobně v červenci navštíví město odborná porota, která bude hodnotit nejen úroveň květinové výzdoby, ale zeleň jako takovou, čistotu města, využívání moderních technologií v oblasti životního prostředí nebo environmentální vzdělávání. V září pak budou vyhlášeny výsledky,“ řekl koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň.

Květinová výsadba v Písku.
OBRAZEM: Krása střídá nádheru. Květinová výsadba v Písku sbírá samou chválu

Město se v těchto oblastech cítí být jisté v kramflecích. „Písek věnuje květinové výsadbě a obecně oblasti zeleně velkou pozornost. Každoročně městští zahradníci vysadí tisíce sazenic letniček, zakládají záhony trvalek a vysazují nové stromy," připomíná Petra Měšťanová. „Kromě toho stále častěji aplikujeme prvky modrozelené infrastruktury s použitím biouhle, štěrkových a strukturálních substrátů, prokořeňujících buněk či spádováním dešťové vody do zeleně. Město je navíc zasazeno do jedinečné přírody se spoustou lesů a rybníků, určitě tak má i v evropském srovnání co nabídnout,“ poznamenal Ondřej Kofroň.

Pomoci mohou i obyvatelé

Odborná porota v každém z přihlášených měst stráví podle jejich velikosti předem stanovený čas, v Písku to bude podle pravidel nejdelší možná doba – šest hodin. „Ačkoliv se to zdá jako mnoho času, bude to poměrně krátká doba na to, abychom jí mohli ukázat všechno, čím se Písek v oblasti péče o zeleň a životní prostředí může pyšnit a zároveň tak naplnili všechna hodnotící kritéria,“ uvedl Ondřej Kofroň a doplnil, že porotci budou hodnotit i to, jak město působí navenek, zda jsou ulice uklizené nebo třeba vyzdobené květinami. S dobrým hodnocením Písku v tomto evropském klání tak mohou pomoci i sami obyvatelé. „Domy, předzahrádky i některé provozovny v historickém centru města každoročně zdobí truhlíky s krásně kvetoucími letničkami. Budeme rádi, když obyvatelé i podnikatelé venkovní prostory květinami opět oživí a přidají se k nim i další,“ doplnil Ondřej Kofroň.

Soutěž vyhlašuje nevládní nezisková organizace Association Européen pour le Fleurissement et le Paysage sídlící v Bruselu. Projekt je znám již od roku 1975 a iniciovaly jej Francie a Velká Británie. Hlavní důraz byl tehdy kladen na květiny, květinovou výzdobu měst a obcí, pořádek a čistotu. Postupem času se začaly hodnotit i další oblasti, například tvorba a rozvoj funkční sídelní zeleně či udržitelný společenský, kulturní a ekonomický život. V současnosti je do soutěže zapojeno dvanáct evropských zemí, každou může reprezentovat jen jedno město a jedna obec. Čeští zástupci v uplynulých ročnících zabodovali, zlatou medaili získaly například obce Dobrochov, Poříčí u Litomyšle, mezi městy uspělo například Brno. Garantem české účasti v této mezinárodní soutěži je Ministerstvo životního prostředí a organizátorem soutěže v ČR je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.