Od 14. července vykonával také úkony příslušející starostovi.

Bývalá starostka Vlasta Petrová odstoupila z pracovních a rodinných důvodů, ale podle slov Fišera zůstává dál jako zastupitelka obce pověřenou osobou vedením agendy 24 klientek Domova Pístina, jejichž je obec opatrovníkem a které mají v obci hlášený trvalý pobyt.

Novým místostarostou byl na jednání zvolen zastupitel Karel Spurný.