Ten, kdo vyvěšuje plakáty na území města, musí podle obecně závazné vyhlášky tato oznámení vyvěšovat pouze po označení razítkem městského úřadu a jen na určené plakátovací plochy.

Dále odbor upozorňuje na povinnosti pořadatelů veřejných hudebních produkcí ohlašovat je nejpozději do pěti dnů před jejich konáním a podávat přiznání k poplatku ze vstupného podle příslušné vyhlášky. Pořadatelé akcí v roce 2010 mají dále neprodleně písemně předat oznámení o konání ke zveřejnění v kalendáři na webu města.