Než se obce dočkaly verdiktu ministerstva životního prostředí o prodloužení či neprodloužení platnosti povolení ke geologickým průzkumům vytipovaných lokalit, sama Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která o toto prodloužení původně požádala, svoje žádosti nyní stáhla.

Jak vysvětluje mluvčí SÚRAO Nikol Novotná, stanovení průzkumných území se kvůli odvolání obcí proti prodloužení platností, ale i kvůli žalobám ze strany spolků, stávají složitou právní kauzou, která nemá v rozumném časovém horizontu dosažitelné řešení, tedy právně platné rozhodnutí.

„Po právních analýzách této situace Správa dospěla k názoru, že nejlepší cestou je stáhnout žádosti a na všech lokalitách postupně, po jednání s dotčenými obcemi, podat nové žádosti o stanovení průzkumného území,“ objasnila s tím, že je pravděpodobné, že SÚRAO o stanovení průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské kůry znovu požádá již v průběhu roku 2018.

Ilustrační foto.
Obce se brání proti prodloužení průzkumů

Obce a spolky, které usilují o přehodnocení postupu státu při vyhledávání místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva, takto ale dosáhly dílčího úspěchu.

Podle mluvčího a zároveň starosty Pluhova Žďáru z lokality Čihadlo Petra Nohavy by pak městský soud v Praze již v následujících měsících mohl rozhodnout o žalobě 18 obcí a 6 spolků, zda vůbec byla průzkumná území stanovena a geologická data pro výběr lokalit získána v souladu se zákonem.

„Stažení žádostí je logickým vyústěním absurdní situace ze samého konce loňského roku, kdy SÚRAO zpětně obdrželo ve čtyřech lokalitách povolení k provádění geologických průzkumných prací v průběhu roku 2017. A to poté, co prakticky po celý rok prohlašovalo, že tyto práce neprovádí,“ říká.

Pochodu proti zamýšlenému vybudování úložiště radioaktivního odpadu v Deštné.
Čihadlo se bouří. Úložiště radioaktivního odpadu je stále ve hře

Správa úložišť chce tímto krokem přispět ke zklidnění atmosféry kolem výběru lokality pro umístění hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů. „Doufáme, že tento proces povede k nalezení řešení pro ukládání radioaktivních odpadů v naší zemi,“ dodala Nikol Novotná, ale zároveň upozornila, že se nemění postup a nezastavuje proces hodnocení jednotlivých lokalit. „Ten i nadále pokračuje s cílem zúžit současný seznam kandidátních lokalit ještě v letošním roce na čtyři a v delším časovém horizontu na dvě tak, jak to ukládá vládou schválená Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a v souladu s vládou schváleným Plánem činnosti pro rok 2018,“ vypověděla.

Platforma proti hlubinnému úložišti ale požaduje zastavení výběru. „Byla v něm ztracena důvěra v postup státních úřadů. SÚRAO upustilo od snahy zpětně získat povolení k pracím, o kterých tvrdilo, že prováděny nebyly. Pro dotčené obce a jejich obyvatele je to jen dílčí úspěch ve snaze o transparentní proces hledání úložiště. Náš hlavní požadavek, tedy chybějící zákon o zapojení obcí, je i přes sliby a usnesení minulé vlády stále v nedohlednu,“ uzavřel Petr Nohava.