Kolegyně, kolegové, vážení občané

Z pověření opozičních zastupitelů za Moravany, KSČM a SNK-ED v Dačicích, Vás seznámím s následujícím prohlášením.

Na základě oficiálních a neoficiálních jednáních dospěla opoziční část zastupitelstva k následujícímu rozhodnutí. S důrazem na zájem občanů a pacientů místní nemocnice se rozhodlo výše uvedené uskupení zastupitelů, umožnit koalici za ODS a KDU-ČSL prohlasovat záměr finančního vyrovnání se společností PP Hospitals s.r.o. tak, jak jsme obdrželi v materiálech pro dnešní zasedání.

Běžnou praxí na našem zastupitelstvu bylo v uplynulých mnoha měsících, že koalice ODS a KDU-ČSL vždy hlasovala jednotně v otázce nemocnice a tudíž měla vždy potřebnou nadpoloviční většinu.

Proto předpokládáme, že praxe bude dodržena i dnes a zastupitelé za vládnoucí koalici bez problému odhlasují beze zbytku veškeré závazky vůči nájemci, ke kterým se smluvně zavázali, a tudíž odblokují patovou situaci v dačické nemocnici. Tímto postupem umožní budoucímu nájemci vstup a zřízení nájemní smlouvy od 1. 3. 2009, jak je uvedeno v písemném vyhotovení, které jsme k tomu obdrželi. V této souvislosti nutno podotknout, že opozice spolupráci se společností PP Hospitals nikdy nepodporovala a nepřetržitě upozorňovala na nedostatky při její činnosti.

Zástupci opozičních stran nadále podporují, jako budoucího nájemce Jihočeský kraj a jím zřízenou osmou krajskou nemocnici. Vzhledem k tomu, že opozice usiluje mnoho měsíců o tento cílový stav, vždy byla přehlasována koaličními zastupiteli, proto jsme se rozhodli při dnešním zasedání opustit sál a vyčkat na výsledek hlasování v předsálí, aby koalice mohla dokončit svojí jednotnou podporu dačické nemocnici a nemuselo dojít na další osočování ze strany jednotlivců, případně některých zástupců politických stran.

Po ukončení hlasování se okamžitě vrátíme na svá místa a budeme pokračovat v jednání dnešního zastupitelstva. Tento postup pokládáme jako vstřícný krok vůči těm, kteří tento stav zapříčinili a především vůči těm, kteří tento problém od loňského března uměle udržovali a likvidovali jakoukoliv naší snahu o nápravu.

Kolegyně, kolegové z ODS a KDU-ČSL v případě, že vzniklou situaci nedokážete vyřešit ve prospěch nemocnice, vyzýváme Vás k odstoupení ze svých postů a nabízíme Vám převzetí vlády nad městem Dačice ve prospěch občanů našeho města.

Závěrem opoziční zastupitelé vyjadřují podporu JUDr. Tunklovi, právnímu zástupci města Dačice.
Děkuji za pozornost.

Ludvík Fabeš

najdete v souvisejících článcích