Podle slov starosty Pluhova Žďáru Petra Nohavy hodlá obec investovat do údržby čtyř vodovodů a vyčistit napájecí studny. Jedná se o mělké studně, z nichž stéká voda do zásobního vodojemu. Odtud pak může zásobovat dvě až tři místní části pitnou vodou.

„Problém se suchem zatím nemáme, ale pozorujeme v dosavadních zdrojích pitné vody úbytek. Proto jsme se rozhodli zahájit včas jejich údržbu,“ vysvětlil Petr Nohava. V této souvislosti připravuje vedení obce také projekt zásobování pitnou vodou v místní části Pohoří, kde žádný veřejný vodovod dosud není. „Letos zjistíme vydatnost vodovodu poblíž a podle toho dojde buď k jeho protažení do Pohoří anebo provedeme samostatný vrt,“ nastínil postup starosta Pluhova Žďáru.

Jak dále uvedl, požádala obec rovněž o dotaci na opravu vodojemu, kde se náklady odhadují na 600 tisíc korun. Současně s tím připravují v Pluhově Žďáru také projekt dokončení kanalizace.