Po nové cyklistické stezce o délce necelých tří kilometrů, která povede z místní části Děbolín až k lesnímu kostelíku svaté Barbory, by se lidé na kolech mohli projet už na jaře příštího roku.

Hradečtí radní na svém zasedání v minulém týdnu schválili návrh na vypsání veřejné zakázky na realizaci této stezky v místě, kde se dnes nachází obyčejná polní cesta využívaná převážně zemědělci.

„Součástí předmětu veřejné zakázky je i zhotovení geodetického zaměření stavby a geometrických plánů k pozemkům, které nejsou ve vlastnictví města, ale jsou dotčené tímto projektem,“ sdělila tisková mluvčí Jindřichova Hradce Karolína Průšová.

Projekt, který byl ke spolufinancování vybrán z Regionálního operačního programu, by se v ideálním případě měl realizovat v rozmezí červenec letošního roku až květen 2013.

Nová stezka pro cyklisty by měla navázat na již existující a hojně využívanou trasu od hradeckého kostelíku sv. Jakuba  do Děbolína.