„Svými postoji mne i věřící přesvědčil, že je tím pravým,“ zmínil biskup. Ivo Prokop v Jindřichově Hradci slouží tři roky a před sedmnácti lety tu byl kaplanem. „Má práce se po jmenování příliš nezmění. Od probošta ale každý čeká, že už je to zralý a kvalitní kněz. A takovým očekáváním není vždycky lehké dostát,“ podotknul Ivo Prokop.

Funkce probošta v Jindřichově Hradci nebyla obsazena od roku 2012. Ivo Prokop se se stal třicátým jindřichohradeckým proboštem. „Kněžským tátou pro mne byl emeritní probošt Václav Habart. Byl chápavý a uměl si poradit i s mými chybami,“ dodal.

Jmenování probošta potěšilo nejen věřící, ale i zástupce vedení města. „Hradečáci si toho velmi váží. Věříme, že naváže na své předchůdce a dokáže lidi spojovat,“ poznamenal starosta Stanislav Mrvka. "Budu se snažit být dobrým proboštem. Naše město si to zaslouží," zakončil Ivo Prokop.

Lucie Váchová