Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Po výměně oken začaly praskat zdi

Jindřichův Hradec - V únoru loňského roku vyměnili řemeslníci v družstevním bytě Naděždy Hradilové na jindřichohradeckém sídlišti Hvězdárna původní stará okna za nová, plastová.

31.7.2012
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Iva Höflerová

Na téměř osmdesátitisícovou zakázku si vzala úvěr a těšila se z nových oken. Její radost však neměla mít příliš dlouhého trvání.

„Začátkem léta se v dětském pokoji objevily praskliny, které se rozšířily a začala opadávat omítka. Obrátila jsem se proto na domovní důvěrnici, která můj problém přednesla vedení družstva. Podle jejich pokynů jsem si měla vše zařídit sama a obrátit se na Jiřího Kunovského z firmy Ekisys, která měla zednické práce na starosti," popisuje začátky svých potíží jindřichohradecká učitelka.

Jiří Kunovský se prý loňského října do bytu dostavil a reklamaci v plné míře uznal. „Opravit se vše mělo do konce listopadu. S panem Kunovským jsem se ústně dohodla, že si na opravu zjednám jinou firmu, jejíž práci Ekisys uhradí. Měla jsem totiž oprávněné pochybnosti o profesionalitě pracovníků, kteří to již jednou takhle zkazili. Pracuji jako učitelka, ty kluky si pamatuji ze školy a vím, že to nejsou žádní zedníci," vypráví Naděžda Hradilová, která si tedy následně našla stavební firmu Jiránek a předala kontakty, aby se obě stavební společnosti mohly dohodnout. „Petr Jiránek tedy zaslal firmě Ekisys cenovou nabídku prací, ale Jiří Kunovský ji telefonicky odmítl, aniž by mě o tom informoval. Na následné emaily nereagoval," stěžuje si Hradilová.

Následovalo několik dalších kol jednání. A to jak s dodavateli, tak i s bytovým družstvem.

„Nejvíce jsem byla znechucena jednáním místopředsedy bytového družstva Jiřího Reisnera. Namísto toho, aby hájil zájmy družstevníků, zastával se neustále těch, kteří svou práci odvedli špatně. Na mě se osočil, že si akorát stěžuji a nepostupuji správně, ačkoliv jsem jednala podle družstevních stanov," rozhořčuje se Naděžda Hradilová. Tento názor však nesdílí předseda družstva Ladislav Arenberger: „Je to chronická stěžovatelka. Nemůže si přece vybírat, kdo, nebo jakou technologií tu opravu provede. Na mě v současné době poslala kvůli svému případu kontrolní komisi. Ta prověří, jestli jsem jednal v zájmu družstva, či ne. Podle naší poslední dohody budou závady odstraněny koncem srpna, je tom rovněž učiněn zápis a všechny strany s tím souhlasily."

Příliš sdílný nebyl Jiří Kunovský z firmy Ekisys. „Na této zakázce jsme participovali pouze jako subdodavatel, takže se k celé záležitosti nemohu vyjadřovat. Celou tuto věc by měl řešit generální dodavatel a objednavatel. Tedy firma TSH Plast a Sdružení bytových družstev. S tou paní jsem jednal pouze ze své dobré vůle," uvedl hradecký podnikatel.

VYJÁDŘENÍ SBD JINDŘICHŮV HRADEC

Dne 29.9.2011 telefonicky oznámila paní Hradilová závadu ve svém bytě paní Jankové. Jednalo se o prasklinu omítky v dětském pokoji. Kontaktovala jsem ing. Kunovského, s kterým jsem se dohodla, že navrhne paní Hradilové termín prohlídky, závadu posoudí a oznámí mi výsledek. Ing. Kunovský 5.10.2011 navštívil paní Hradilovou, v bytě shledal závadu spočívající v prasklině omítky na styku mezi vyzdívkou a stropním panelem v š. od 2 mm do 5 mm.
Paní Hradilové navrhl následující způsob provedení opravy:
- proškrábnutí spáry mezi stropním panelem a vyzdívkou
- zatmelení spáry trvale pružným akrylátovým tmelem s příměsí štuku
- přeštudování opravovaného místa
- opravu malby
Paní Hradilová s výše uvedenou opravou nesouhlasila s odůvodněním, že firma pana Kunovského není schopna provést opravu odborně a navrhla, že si sežene sama firmu, která opravu provede.
Ing. Kunovský s návrhem paní Hradilové souhlasil s tím, že požaduje cenovou nabídku od firmy , která bude provádět opravu k odsouhlasení.
Výše uvedené mi ing. Kunovský oznámil telefonicky. Dohodli jsme se, že až obdrží cenovou nabídku bude mě informovat.
Na začátku dubna mě paní Hradilová telefonicky informovala, že ještě není oprava provedena. Ihned jsem kontaktovala ing. Kunovského a požadovala jsem vysvětlení. Ing. Kunovský mi sdělil, že paní Hradilová si vybrala firmu pana Jiránka, ale pan Jiránek ještě nezaslal cenovou nabídku na opravu závady.
Vzhledem k tomu, že jsem si chtěla ověřit zda ing. Kunovský mi podal pravdivé informace, požádala jsem paní Hradilovou o schůzku za přítomnosti ing. Kunovského v jejím bytě. Schůzka se konala 6.4.2012 za účasti paní Hradilové, ing. Kunovského a mě.
Provedli jsme prohlídku praskliny omítky v dětském pokoji. Dále nám paní Hradilová oznámila, že dochází k další prasklině mezi vyzdívkou a stropním panelem v ložnici a obývacím pokoji.
Obě nové praskliny jsme prohlédli, prasklina v ložnici a obývacím pokoji byla vlasová, v obývacím pokoji se nacházela stejná prasklina i na spojení obvodového stěnového panelu a stropního panelu v místě, kde žádné zednické práce při rekonstrukci domu neprobíhali.
S paní Hradilovou jsme dohodli, že bude provedena oprava i prasklin v ložnici a obývacím pokoji v místě zednických prací prováděných firmou ing. Kunovského.
Dále jsme požádali paní Hradilovou o předložení cenové nabídky, která dle jejího tvrzení měla být doručena panu Kunovskému, a který dle jeho sdělení žádnou nabídku neobdržel. Na tuto moji žádost paní Hradilová sdělila, že cenovou nabídku od pana Jiránka nemá, ani neví kolik oprava bude stát. Znovu jsem požádala paní Hradilovou i ing. Kunovského o urgování pana Jiránka, aby zaslal cenovou nabídku na opravu všech prasklin. Na místě jsme se s paní Hradilovou dohodli, že až obdržíme cenovou nabídku bude stanoven termín odstranění závad.
Vzhledem k tomu, že v průběhu měsíce dubna a měsíce května jsem neobdržela od paní Hradilové cenovou nabídku od jí navržené firmy, žádala jsem jí několikrát telefonicky o zaslání nabídky. Cenová nabídka od paní Hradilové přišla 27.5.2012 ve 22:15 hod. Tuto nabídku jsem přeposlala ing. Kunovskému k posouzení.
12.6.2012 ing. Kunovský odsouhlasil cenovou nabídku a vzhledem k tomu, že nabídka neobsahovala žádné identifikační údaje o zhotoviteli (adresa, razítko, podpis, datum) požadoval, aby oprava byla provedena na základě smluvního vztahu mezi paní Hradilovou a jím vybraným zhotovitelem a záruku za provedené práce by nesl zhotovitel vybraný paní Hradilovou. Potvrdil, že po obdržení faktury od firmy, která bude práce provádět dohodnutou cenu za opravu 3 ks prasklin v hodnotě 14.706,- Kč uhradí.
Zápis z reklamace z 6.4.2012 a souhlas ing. Kunovského s provedením prací firmou vybranou paní Hradilovou jsem osobně předala paní Hradilové 15.6.2012. Dříve paní Hradilová neměla čas. Na této schůzce paní Hradilová se zápisem i dohodou souhlasila pouze připojila námitku ohledně cenové nabídky, která dle jejího tvrzení byla oznámena firmou pana Jiránka ing. Kunovskému elektronicky včas a zároveň vznesla požadavek na uplatnění penále za nedodržení lhůty odstranění závady. Vzhledem k tomu, že nejsem oprávněna jednat ve smluvních věcech požádala jsem paní Hradilovou o projednání její žádosti na SBD. Paní Hradilová z důvodu její časové zaneprázdněnosti požadovala projednání odložit na období mezi 10.7. – 20.7.2012.
Požadavek paní Hradilové na uplatnění penále jsem projednala s panem Arenbergerem a panem dr. Reisnerem. Po projednání všech dostupných dokladů bylo konstatováno, že SBD nemá potřebné doklady, které by prokazovaly možnost uplatnění sankce (datum odeslání cenové nabídky od zhotovitele vybraného pí.Hradilovou ing. Kunovskému ), proto jsem požádala paní Hradilovou o doplnění potřebných dokladů elektronicky 18.6.2012.
Dne 27.6.2012 jsme obdrželi dopis od paní Hradilové, ve kterém zpochybňuje souhlas ing. Kunovského se zaplacením ceny navržené p. Jiránkem (zhotovitel paní Hradilové) a žádá o provedení opravy dodavatelem stavebních prací.
29.6.2012 jsem stanovisko paní Hradilové zaslala zástupci zhotovitele panu ing. Andrlemu. Ten ihned kontaktoval paní Hradilovou a dohodl schůzku na 12.7.2012.
Této schůzky se zúčastnili:
Pí. Hradilová, pí. Matušková, p.dr.Reisner, ing. Andrle, ing.Kunovský
Při této schůzce paní Hradilová zpochybnila dohodu o úhradě ceny p. Jiránkovi, což ing.Andrle i ing. Kunovský odmítli s tím, že se k úhradě písemně zavázali a pokud budou práce provedeny a potvrzeny paní Hradilovou bude faktura od firmy pana Jiránka uhrazena v dohodnuté výši. Dále nás paní Hradilová informovala v tom smyslu, že si nechala udělat odborné posouzení, z kterého vyplývá, že nebyla dostatečně přetažena perlinka přes spáru mezi stropním panelem a vyzdívkou v prostoru MIV. Na toto jí pan ing. Kunovský odpověděl, že na stropní panel se perlinka nepřetahuje z důvodu různých povrchových úprav stěny (štuková omítka) a stopu (stropní panel s nástřikem). Napojení vrstev přetažených na stropní konstrukci je velmi obtížné provést tak, aby bylo esteticky přijatelné. Muselo by se provést přeštudování celé stropní konstrukce.
Dále bylo dohodnuto následující:
- opravu spár v omítce provede firma TSH plast, s.r.o. prostřednictvím firmy ing. Kunovského, který prováděl stavební práce při rekonstrukci domu č.p. 6/V postupem dohodnutým a odsouhlaseným všemi zúčastněnými, sepsaným v zápisu ze dne 12.7.2012 (technologie je shodná s původním navrženým řešením)
- termín odstranění závady určí uživatelka bytu, vzhledem k tomu, že uživatelka bytu je velmi časově vytížená a v současné době nemůže zpřístupnit byt, dohodla se se zástupci zhotovitele, že termín upřesní po 16.8.2012
- zhotovitel se zavázal k vystěhování nábytku v dětském pokoji (2 ks postelí, které brání k provedení oprav)
Z tohoto jednání byl sepsán zápis, který byl odsouhlasen všemi zúčastněnými.

Ivana Matušková, stavební technik

Autor: Milan Soldán

31.7.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ilustrační foto.

Hokejbalisté Olympu na západě Čech plně bodovali

Stanislavu Semrádovi z Kardašova Řečice se letos úroda obřích dýní povedla. Na snímku je s vnukem Zdeňkem.
9

OBRAZEM: Pochlubte se, jak vám vyrostla dýně

Zmizela smrková kulatina za padesát tisíc

Českovelenicko - Policisté pátrají po zloději, který si ke konci léta přilepšil smrkovým dřevem.

V Netolicích vyrostla obří dýně

Netolice - Obří dýni vypěstoval Jiří Vávra z Netolic.

Co ve středu s volným časem?

Jindřichohradecko/ANKETA/ - Kina, přednášky nebo výtvarné dílny. Taková je středeční nabídka Jindřichohradecka pro volný čas.

Představujeme prvňáčky z 2. základní školy v Jindřichově Hradci

Jindřichův Hradec - Každý týden vám představíme prvňáčky ze základních škol na Jindřichohradecku. Dnes jsou to děti z 2. základní školy v Jindřichově Hradci.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení