Jak uvedl místostarosta Zdeněk Mráz, zastupitelstvo totiž všemi hlasy zúčastněných přijalo dar v podobě torza seníku a současně darem město získalo i 38 metrů čtverečních pozemku pod ním. „Torzo i pozemek darovala městu rodina Bičanů,“ zmínil Zdeněk Mráz a dodal, že součástí daru je i věcné břemeno přístupu k objektu za účelem opravy a údržby. Město bude nyní žádat Jihočeský kraj o příspěvek na potřebnou rekonstrukci.

Místostarosta poznamenal, že vzhledem k tomu, že město vlastní více než deset těchto seníků, které jsou již všechny opraveny, ví, že rekonstrukce celého objektu včetně šindelové střechy a ukotvení vyjde na přibližně půl milionu korun.

„Jsme rádi, že nám naši spoluobčané, kteří třeba již v současné domě ani nežijí v Třeboni, věnují tyto stavby i s pozemky darem,“ vyzdvihl a dodal, že město poté vede v evidenci jednotlivých seníků jméno příslušného dárce. „Pojmenování seníku je vždy jménem těch, kteří nám jej darovali. Jméno původních majitelů tak i nadále zůstává v evidenci i pro další generace,“ uzavřel.